Kron-kunder kjøpte fond for 400 millioner i årets svakeste måned

kron Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron. Foto: Kron.

September ble preget av økt frykt for at rentene skal holde seg høye lenge, og endte som årets hittil verste måned for globale fond med en nedgang for verdensindeksen på ca. 3,7 % målt i norske kroner og 4,3 % i lokal valuta.

I tråd med økte oljepriser gikk Oslo Børs (OSEFX) motstrøms med en oppgang på 2,0 %. Kron-kundene utnyttet børs-uroen til å kjøpe fond for 396 millioner kroner, og med uttak på 94 millioner endte netto tegning på 302 millioner kroner i årets første høstmåned.

Norden er verden i miniatyr

På topp 10 listen over de mest populære fondene i september er KLP Norden et nytt tilskudd. Norden indeksfond har ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes forening blitt mer og mer populære det siste tiåret.

– Hvert av de nordiske landene er spesialisert innen ulike sektorer. Danmark er store på helse, Sverige på industri og merkevareselskaper, Finland på materialer og vi nordmenn flyr høyt på fisk og energiproduksjon. Dette gjør at nordiske fond har relativt god risikospredning og utgjør en slags «verden i miniatyr». Enkelte vil nok også argumentere for at en mer stabil politisk situasjon på sikt kan utgjøre en konkurransefordel, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

Advarer mot risiko i enkelte Norden-fond

Det er imidlertid stor forskjell på hvilken referanseindeks indeksfondene følger, og dette reflekteres i både avkastning og risikokonsentrasjon i enkeltselskaper. Mens KLP AksjeNorden Indeks følger MSCI Nordic Country IMI index har konkurrentene Storebrand Indeks Norden og DNB Norden Indeks valgt å heller følge den såkalt VINX Nordic Cap indeksen. Den største forskjellen på disse er at de to sistnevnte har en begrensning på maksimalt 10 % i et enkeltselskap. Dette gjør at danske Novo Nordisk, som nyter enorm suksess med sin slankemedisin, i den førstnevnte nå utgjør over 20 %.

– Novo Nordisk har steget 350 % de siste fem årene, og utgjør nå 1/5 av KLP AksjeNorden. På tross av at det har bidratt til veldig god avkastning kan det, fra et risikoperspektiv, være problematisk med så stor eksponering i et enkeltselskap for et indeksfond. Hele poenget med fond er jo nettopp å spre risikoen slik at fondet faller mindre i verdi dersom et selskap skulle gå på en smell, sier Hagatun.

Høyrente fortsatt populært
Høyrentefond er fortsatt populære, og gjengangeren Alfred Berg Nordic High Yield er på 4. plass i september. Fondet får følge av nykommeren Holberg Kreditt på 7. plass.

– Med flytende rente, yield på 10 % og konkursrate på lave 2,3 % er det mange som fortsatt synes nordisk høyrente er attraktivt. Man må nok stålsette seg for flere konkurser, og tiden fremover vil trolig skille klinten fra hveten når det gjelder høyrenteforvaltere, avslutter Hagatun.