NVE vil gi tilskudd til husholdninger med høy nettleie

NVE vil gi tilskudd til kundene med høyest nettleie. Bildet er fra Lærdal i Sogn og Fjordane. Foto: NVE

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Utredningen er nå sendt på høring.

Gjennomsnittlig nettleie for en husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh per år er nå på 56,0 øre/kWh inkludert avgifter, ifølge NVE.

Nettleien for landets 2,4 millioner husholdningskunder varierer imidlertid mye.

Nesten 200.000 av husholdningene har nemlig en nettleie som ligger mer enn ti prosent over gjennomsnittet, altså høyere enn 61,6 øre/kWh.

Knappe 50.000 kunder betaler sågar mer enn 25 prosent enn gjennomsnittet, som vil si mer enn 70,0 øre/kWh.

Med et forbruk på 20.000 kWh per år utgjør 14 øre/kWh (70 øre – 56 øre) en merkostnad på 2800 kroner. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har nå på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet hvordan nettleien kan utjevnes.

Vurderingen derfra er at en eventuell utjevningsordning bør utformes som et tilskudd til å redusere nettleien for kundene med høyest nettleie.

Les også: Dette bruker du mest strøm på hjemme

Annonse:


En sak som engasjerer

– Virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. Det er et relativ lite antall husholdninger i Norge som har en nettleie som er betydelig høyere enn gjennomsnittet i landet. Det tilsier at man bør lage en ordning for disse, og ikke en omfattende ordning for hele landet, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, i en pressemelding.

I tillegg til at nettleien fra nettselskap til nettselskap, er også merverdiavgiften og forbruksavgiften geografisk differensiert.

Mens husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark har fritak for merverdiavgift, er alle kommunene i Finnmark og noen kommuner i Troms også fritatt for forbruksavgift.

Hvor i landet nettleien er høyest og lavest, og hvor store forskjellene er, avhenger derfor av om netteleien sammenlignes med eller uten avgifter.

– Dette er en sak som engasjerer. Vi har fått flere innspill, som vi har beskrevet i utredningen. I vår vurdering har vi lagt sterk vekt på at nettselskapenes insentiver til å drive effektivt bør ivaretas. Vi vet at nettleien uansett vil øke fremover som følge av nødvendige investeringer i strømnettet. Men nettleien bør ikke øke mer enn nødvendig, sier Lund, og legger til:

– En kostnadseffektiv strømforsyning gir lavere nettleie til husholdningene og næringslivet, og letter arbeidet med å elektrifisere samfunnet og kutte utslipp.

Utredningen sendes nå på høring, og høringsfristen er satt til 8. januar 2020.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Nå kan du få boliglån med automatiske rentekutt etterhvert som lånet nedbetales

NVE vil at nettkunder automatisk skal få utbetalt kompensasjon etter strømbrudd