Stadig flere velger brukt elbil

tesla Tesla elbil, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Så langt i år er det kjøpt og solgt rundt 13 000 brukte elbiler. Om lag hver sjuende bil som selges brukt er en elbil.

– Det er ingen tvil om at elbiler får mer og mer plass i bruktmarkedet, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

For fem år siden var fire prosent av bruktbilene elbiler. Så langt i år er andelen på over 14 prosent. Tallet tilsvarer om lag elbilens andel av den samlede bilparken.

Flere diesel- og bensinbiler å få brukt

Samtidig er både antall og andel bensinbiler og dieselbiler i bruktmarkedet fortsatt høyt, om enn synkende. Om lag tre av fire biler som selges brukt er i dag en bensin- eller dieselbil, alt ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– For fem år siden var 92 prosent av alle bruktbiler en vanlig bensin- eller dieselbil. Så langt i år andelen under 75 prosent. Hybrider og ladbare hybrider utgjør resten, sier han.

Braadland minner likevel om at det elektriske bruktmarkedet fortsatt er umodent.

– Bruktmarkedet for elbil vokser hver dag, men fortsatt selges det flere nye elbiler hver måned enn det omsettes brukte elbiler, sier han.

Så langt i år er det solgt rundt 17 000 nye elbiler, mot 13 000 brukte elbiler.

Det er fortsatt dieselbilen som er bruktmarkedets «vinner», målt i antall eierskifter. Så langt i år to første månedene i år ble det solgt bare 700 nye dieselbiler, mens det er omsatt 42 000 brukte dieselbiler.

Eldre elbiler mangler rekkevidden

En annen grunn til at bruktmarkedet for elbiler er umodent, er at tre-fire år gamle elbiler ikke har den rekkevidden og størrelsen som nyere elbiler har, og som mange etterlyser. Undersøkelser NAF har gjort viser at folk flest ønsker seg elbiler med en rekkevidde på rundt 500 kilometer eller mer.

– Flere av de nye elbilene har en rekkevidde på rundt 500 kilometer, men en brukt elbil fra 2018 har typisk rundt 300 kilometer rekkevidde om sommeren, enda kortere om vinteren. Skal du ha en brukt elbil med 400-500 kilometer rekkevidde må du se etter en bil fra 2019 eller 2020. Unntaket er Tesla, sier han.

Dropp avgift for å hjelpe salget

Braadland mener det er spesielt én ting som myndighetene kan gjøre for å styrke det elektriske bruktmarkedet.

– For å hjelpe bruktsalget av elbiler mener vi den planlagte omregistreringsavgiften på brukte elbiler må droppes. Fortsatt er omregistreringsavgiften på elbiler ikke innført, men den ligger i løypa så fort EU godkjenner den. Aller helst burde denne avgiften vært fjernet for alle biler. Å ha avgifter på omsetning av brukte varer er veldig unorsk, men det har man altså på biler, sier Braadland.