Uforsikret elsparkesykkel kan få alvorlige konsekvenser

elsparkesykkel Elsparkesykkel, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

1. januar ble det lovpålagt med ansvarsforsikring for elsparkesykler, men kun et fåtall har skaffet seg denne. Om noe skjer, kan du bli skyldig millioner av kroner.

Våren er i anmarsj og mange tar frem elsparkesykkelen fra bod og garasje. Men nytt av året er påbudet om forsikring av privateide elsparkesykler. Tall fra forsikringsbransjen viser at svært få har skaffet seg denne.

– Uten ansvarsforsikring på kjøretøyet får du som eier ingen erstatning om du forårsaker skade på andre personer eller eiendeler. Personskader kan bli omfattende og dyre. I verste fall kan du bli skyldig flere millioner kroner, advarer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

En halv million elsparkesykler i norske hjem

Elektronikkbransjen estimerer at det eksisterer rundt 500.000 private elsparkesykler i Norge i dag. Så langt har Fremtind solgt 3200 ansvarsforsikringer for små elektriske kjøretøy. Det betyr at de aller fleste privateide elsparkesykler mangler forsikring, til tross for at det nå er lovpålagt.

– Noen venter nok med forsikring til de skal bruke elsparkesykkelen. Andre er kanskje ikke klar over påbudet, sier skadeforebyggeren.

Risiko for brann

Hofstad-Nielsen er bekymret over de lave tallene og mener det er risiko for skade også ved lagring av kjøretøyet.

– I tillegg til risiko for personskade, har vi også sett tilfeller av røykutvikling og brann, særlig ved lading. Om elsparkesykkelen begynner å brenne, og gjør skade på andre ting eller bygninger der den står lagret, vil du ikke få dekket skadene med mindre du har en aktiv forsikring, opplyser skadeforebyggeren.

Disse reglene bør du kjenne til:

Fra 15. juni 2022 trådte nye regler i kraft for el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Det nye regelverket innebærer at disse kjøretøyene omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn» og det blir:

  • aldersgrense på 12 år
  • promillegrense på 0,.2 prosent
  • påbudt med hjelm for barn under 15 år
  • påbudt med ansvarsforsikring (fra 1. jan. 2023)

Andre viktige regler for bruk av elsparkesykkel:

  • Kun lov å være én person på elsparkesykkelen.
  • Maks hastighet på 20 km/t ved egen motorkraft.
  • Når du leier en el-sparkesykkel er det utleiefirmaet som er ansvarlige for forsikringen.

Du trenger ikke ansvarsforsikring for:

  • Elektriske kjøretøy som kjører under 10 km/t. Disse er dekket av innbo- og reiseforsikring.
  • Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som små elektriske kjøretøy og trenger ikke denne forsikringen.