Beste arbeidsmarked for nyutdannede på 10 år

teknaPresident i Tekna Lars Olav Grøvik. Foto: Tekna.

Arbeidsmarkedet for nyutdannede masterkandidater i teknologi og realfag er nå meget sterkt. 93 prosent av kandidatene er i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Dette er de beste tallene siden 2013.

Arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister med mastergrad er fortsatt meget sterkt, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2022. Denne måler status blant nyutdannete Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

93,4 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2022 var i arbeid fem måneder senere. Dette er like sterke tall som i 2021, og de beste tallene siden 2013.

Andelen som var aktivt arbeidssøkende fem måneder etter studieslutt var 3,5 prosent. 3,1 rapporterte at de fortsatte studier, eller gjorde noe annet Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var arbeidsledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet hardt. De aller fleste studentene fikk jobb før studiene var avsluttet. Hele 79 prosent av respondentene rapporterte at de fikk jobb mens de fortsatt studerte.

– At nærmest alle nyutdannede i våre fag får jobb mens de studerer eller rett etter studiene, viser at realfaglig og teknologisk kompetanse blir stadig viktigere. De unge ønsker å være med i arbeidet med de viktige samfunnsutfordringene vi nå møter, blant annet innen klima, helse og energi. I tillegg står vi fortsatt midt i en enorm digital omvelting, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Flest vil jobbe i det private

Privat sektor trekker til seg flest av de nyutdannede, viser undersøkelsen. Hele 82 prosent av respondentene som hadde fått jobb fikk dette i private virksomheter. 12 prosent fikk jobb i staten, mens 4 prosent fikk jobb i kommunale foretak.

– Det er ikke overraskende at flest ønsker seg til privat sektor. Dette ser vi spesielt i gode tider med lav ledighet i arbeidsmarkedet. Samtidig er det viktig å understreke at en jobb i stat eller kommune kan være en meget god start på en jobbkarriere. Begynnerlønnen ligger ikke så langt unna det private, og i det offentlige får man ofte spennende jobber med en bratt læringskurve og med mye ansvar, sier Grøvik.

Matematikk og realfag topper

Maskinteknikk, matematikk, realfag, IKT, planfag og bygg og anlegg er fagområdene der flest nyutdannede har fått jobb. I maskinteknikk hadde 98 prosent fått jobb fem måneder etter studieslutt, mens i de andre fagområdene rapporterte 97 prosent av de nyutdannede jobb.  Biologi og realfag har den laveste andelen, med henholdsvis 80 og 82 prosent i arbeid.

– Det er gode tall for alle bransjene som rekrutterer teknologer og realister, og vi forventer at etterspørselen vil holde seg sterk. Vi trenger å utdanne enda flere dersom vi skal være klare å levere den kompetansen som næringslivet og det offentlige etterspør, sier Grøvik.