FrP om jordbruksoppgjøret: – Hvor er støtten til vanlige folk og bedrifter?

pengeproblemer Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Sivert Bjørnstad, FrPs næringspolitiske talsperson og Bård Hoksrud, parlamentarisk nestleder, reagerer på statens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Hvor blir det av støtten til det øvrige næringslivet og vanlige folk, spør de.

– Vi frykter måten dette er innrettet på vil øke matvareprisene for vanlige folk betraktelig. Med det som ligger i tilbudet får en vanlig familie 1200 kroner i økte kostnader til mat i året. Det kommer på toppen av allerede høye matvarepriser og galopperende pris på strøm og drivstoff, sier Hoksrud.

De to profilerte politikerne reagerer på at ikke andre arbeidstakere og arbeidsgivere får samme støtte.

– Vi registrerer at jordbruket får tilnærmet gjennomslag for sine krav, mens andre næringer som opplever mye av det samme ikke har fått noe. Hvor er regjeringens støtte og krisehjelp til disse? Senterpartiet har kommet med et rekordtilbud til bøndene, men gir tydeligvis blanke i det øvrige næringslivet, sier Bjørnstad.

Politikerne er også skeptiske til regjeringens prioriteringer etter økt pengestøtte på klima.

– Samtidig som Sp og regjeringen ikke gir noe til resten av næringslivet, var regjeringen klar til å kaste milliarder etter symbolske klimatiltak bare uker etter at de inntok regjeringskontorene, og nå får jordbruket milliarder. Det mangler tydeligvis ikke på penger, men på prioriteringer. Det viser de med all tydelighet nå, sier Hoksrud.