Forbrukerrådet hardt ut mot deler av finansbransjen etter EU-undersøkelse

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Finansbransjen i Norge scorer bra på én tjeneste i en fersk forbrukerundersøkelse fra EU, men kundene er svært misfornøyde med livsforsikringene og investeringsrådgivningen de får.

EUs forbrukerundersøkelse «Consumer Markets Scoreboard» måler hvor fornøyde forbrukere er med over 28 ulike tjenester på tvers av ulike bransjer.

I Norge er vi mest fornøyde med ferieinnkvarteringen (82,6 poeng), og minst fornøyde med internettleverandørene (69,1 poeng).

I gjennomsnitt scorer alle tjenestene i Norge 76,7 poeng, noe som er 1,8 poeng lavere enn gjennomsnittet for de andre europeiske landene i undersøkelsen.

Les også: Flytte hjemmefra? Du kan være innboforsikret gjennom foreldrene dine

Bank og forsikring har mye å jobbe med

Dersom vi kun tar for oss finanstjenestene, varierer forbrukernes dom sterkt mellom de ulike. Av samtlige 28 tjenester som er undersøkt i Norge, havner investeringsrådgivning på 25. plass og livsforsikring på 26. plass med hhv 72,3 og 72,0 poeng.

– Dette må betraktes som et bunnresultat sammenlignet med hvor fornøyde norske forbrukene er med både andre deler av det finansielle markedet og helt andre varer og tjenester, uttaler fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen i en pressemelding.

Investeringsrådgivning og livsforsikring scorer gjennomgående lavt i samtlige land i undersøkelsen.

Det norske markedet for boliglån og bankkonto skiller seg derimot positivt ut i forhold til EU. Norske forbrukere gir boliglånsmarkedet 4,7 poeng bedre score enn EUs forbrukere, mens bankkontotjenester får 4,0 poeng mer.

Sistnevnte scorer dessuten hele 82 poeng, noe som gir den tjenesten en andreplass over mest fornøyde kunder i Norge.

Les også: Forsikringsselskaper vil logge din kjøreadferd via en boks i bilen

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Kilde: Consumer Markets Scoreboard 2016.

Kilde: Consumer Markets Scoreboard 2016.

Mangler tillitt til finansbransjen

Et av forholdene som forbrukerne ble spurt om i undersøkelsen, er deres tillit til aktørene i markedene.

– Resultatene fra denne delen av undersøkelsen slår sprekker i myten om at norske forbrukere har stor tillit til finansbransjen, sier Jensen.

For forbrukere har tillit til deler av finansmarkedet, som for eksempel markedet for bankkonti og boliglån, men fortsatt er det langt igjen før vi har tilsvarende tillit til markedet for langsiktige investeringer og livsforsikring.

– Fravær av tillit i investeringsmarkedet må sees i lys av forbrukernes erfaring med strukturerte produkter og eiendomssyndikater, som hadde høye skjulte gebyrer, sier Jensen.

Han mener avsløringene av skapindeksfond også bidrar til resultatet.

– Bransjen har egentlig aldri tatt et oppgjør med sin egen praksis på midten av totusentallet. Den må forenkle produktene sine og gi råd hvor kundenes interesser går foran bransjens egne, sier Jensen.

Les også: Derfor er nordmenn trofaste mot banken

Les også: Vår passivitet gir forsikringsselskapene superprofitt