Ni av ti nordmenn forventer stigende eller uendrede boligpriser det neste året

Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes tror boligprisene vil stige også i 2021, og får støtte av flertallet av de spurte i en fersk spørreundersøkelse. Foto: Nadia Frantsen

Ni av ti nordmenn forventer stigende eller uendrede boligpriser det neste året, viser Norske Boligbyggelags boligmarkedsbarometer. Selv tror NBBL at vi kan vente en prisvekst på tre prosent.

2020 har vært et bemerkelsesverdig år, også i boligmarkedet. Boligprisene har trosset pandemien og steget hele syv prosent frem til og med oktober, godt hjulpet av rentekuttene og en mer fleksibel boliglånsforskrift.

– Lav rente, færre arbeidsledige og forventninger om en kommende vaksine gir god grunn til å tro på stigende boligpriser også i 2021, uttaler sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en pressemelding.

– Samtidig vil en strammere boliglånsforskrift, lavere befolkningsvekst og nokså høy boligbygging på landsbasis dempe prisveksten. NBBL forventer derfor en prisvekst på tre prosent det kommende året, legger han til.

Annonse:


Hver måned gjennomfører Opinion en landsrepresentativ undersøkelse på vegne av NBBL, som kalles boligmarkedsbarometeret.

I november-undersøkelsen svarer 52 prosent av deltakerne at de tror boligprisene er høyere om 12 måneder enn de er i dag, mens 34 prosent tror at boligprisene vil bli om lag uendret.

Kun syv prosent tror at boligprisene skal falle.

Kilde: NBBL

Videre tror hele 37 prosent av deltakerne på økt rente det neste året, mens 48 prosent tror at renta forblir uendret.

Sett i lys av Norges Banks prognose om nullrente langt inn i 2022, er det kanskje litt overraskende at så mange som fire av ti forventer økt rente.

– Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Med en vaksine på trappene, fallende arbeidsledighet og høy boligprisvekst, kan Norges Bank vurdere det som nødvendig å øke styringsrenten raskere enn planlagt, sier Frengstad Bjerknes.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Rundt halvparten av norske boligeiere bør endre formuesverdien på boligen i skattemeldingen neste år

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk