Setter standarder for delingsøkonomi

Privat lån er et populært valg for mange nordmenn. I tillegg til forbrukslån finnes det også muligheter for å lån penger privat gjennom ulike plattformer. Fotokreditt: Firmbee.com

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Nå inviteres mulige komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Den nye komiteen skal følge, og gi norske innspill, til det internasjonale standardiseringsarbeidet som foregår i den internasjonale komiteen for delingsøkonomi.

Delingsøkonomi handler om å dele og bruke varer, tjenester og ressurser gjennom digitale plattformer. Det betyr at folk kan leie, låne, kjøpe eller selge ting og tjenester direkte fra andre brukere, ved hjelp av apper og nettsider. Dette kan være en smart måte å få tilgang til det man trenger, uten å måtte eie alt selv.

– Det er viktig å skape sikker samhandling og tillit mellom ukjente aktører eller parter i en transaksjon, og dette vil være helt sentralt i arbeidet, sier prosjektleder Alexandra Haukaas i Standard Norge.

Utvikle rammene

Komiteen utvikler rammeverk og terminologi for delingsøkonomi og plattformøkonomi og hører sammen med komiteene for bærekraftig finans og sirkulær økonomi. Deltakelse i komitéarbeidet er viktig for at vi skal ha førstehånds kjennskap til utviklingen innen delingsøkonomi, og at Norge skal kunne bidra i den internasjonale utviklingen.

– Hvis din virksomhet har eksperter som vil bidra i komiteen, så ta kontakt med oss i Standard Norge, oppfordrer Haukaas.