Ny undersøkelse: Nordmenn tar seg ikke råd til flaggskiptelefoner

iphone Apple iPhone 13. Foto: Pixabay.

En undersøkelse utført av OnePoll på vegne av OnePlus, viser at Nordmenn vil ha billigere telefoner, altså tar vi vi oss ikke råd til dyre flaggskiptelefoner. Videre viser undersøkelsen at reduksjon i batterikapasitet tvinger folk til å bytte telefon tidligere enn man kanskje egentlig ønsker.

Hele 86% oppgir i undersøkelsen at de ønsker å kjøpe billigere telefoner, altså telefoner som koster mindre enn 10 000,- kroner. Videre sier hele 64% at de bytter telefon på grunn av redusert batterikapasitet innen to år.

– Ettersom vi nå er i dyrtid er det fullt forståelig at folk ikke tar seg råd til flaggskiptelefoner, og at man ønsker å holde kostnadene nede. Her har mobilleverandørene noe å lære. Vi som er tilbydere av mobiltelefoner må produsere telefoner som er innenfor det folk er villig til å betale, i tillegg til å ha fokus på bærekraft. Batterikapasiteten skal ha lengre levetid enn 2 år, sier Marie Dam Feldborg, Nordic Marketing Director i OnePlus.

«Alle» lader telefonen sin hver dag

Når det gjelder lading av telefonen er Nordmenn ivrige. Undersøkelsen viser at nesten alle lader telefonen sin hver dag, mens hele 18 % lader den flere ganger om dagen.

– Hyppig og delvis lading er helt riktig. Allikevel er det jo synd hvis det er dårlig batterikapasitet som er grunnen. Hvis man lader til maks 60%-80% av batterikapasitet, gjør dette at levetiden på batteriet forlenges, og man beholder telefonen lengre, sier Feldborg.

Videre er det de unge som er best i klassen når det gjelder bruk, de bevarer telefonen sin lengst.  Aldersgruppen 45-55 oppgraderer oftest, noen allerede etter kun 6 måneders bruk.

– Her har de litt eldre noe å lære av de unge. Dette viser at de unge tenker mer bærekraftig. Når man kjøper ny telefon, tenk over hva du trenger av funksjonalitet og batterilevetid i forhold til din bruk, så slipper du kanskje å kjøpe ny så raskt.

De nyeste OnePlus-telefonene er utviklet til å klare hele 1600 oppladningssykluser, som tilsvarer fire års daglig lading, før batterikapasiteten faller til et punkt der man begynner å merke det. Dette er takket være en ny funksjon som tilpasser batteriutnyttelsen i forhold til bruk.

– Den nye batteriteknologien i telefonene våre betyr at selv etter fire år er batterikapasiteten fortsatt svært god, og man kan derfor beholde telefonen mye lengre enn man tidligere gjorde. Slik sparer du både penger og miljøet, avslutter Feldborg.