Har reparert over 35 000 elektronikk-gjenstander

fremtind Et nytt tiltak for å styrke den sirkulær økonomien, er hjemmereparasjon av hvitevarer og TV`er. Foto: Fremtind.

I år har Fremtind har reparert over 35 000 små og store elektronikk-gjenstander, fremfor å erstatte med nytt. Og det er bare skader meldt på innboforsikring. Nytt av året er reparasjoner hjemme hos kundene.

– Med våre reparasjoner på innboforsikringen har vi redusert klimautslippet med minst 3300 tonn C02 i år. Det tilsvarer nesten 40 000 flyturer mellom Oslo og Bergen, sier Benedikte Bakke, leder for strategisk innkjøp i Fremtind.

Fremtind erstatter skader for nær 7 milliarder kroner hvert år.

–  Gjennom innkjøp av varer og tjenester til skadeoppgjør etterspør vi mer reparasjon. Slik påvirker vi leverandørene i en mer sirkulær retning, sier Bakke.

Reparerer hjemme hos folk

Fremtind har fått inn færre mobilskader i år enn i fjor, men reparerer fortsatt rundt 80% av mobilskadene. Et nytt tiltak for å styrke reparasjonsøkonomien og redusere forbruk av nye varer er hjemmereparasjon av hvitevarer og TV-er.

– Når vi reparerer hjemme hos kundene våre, så unngår de masse stress. De slipper å tenke på transport frem og tilbake, finne parkering – for å ikke snakke om tidsforbruk og usikkerheten med når reparasjonen er ferdig, sier Bakke.

Hvert år registrerer Fremtind over 7500 skader på hvitevarer og nær 6000 skader på TV-er. Blant hvitevarene er det om lag 1400 vaskemaskiner.

Skal kutte mer utslipp

– Vi er helt i startgropa og har i år reparert snaut 20 hvitevarer og brunevarer i måneden hjemme hos våre kunder, sier Bakke.

I følge LCA-modellen, som beregner varer og produkters totale klimafotavtrykk, kan vi spare mye C02-utslipp ved å reparere fremfor å erstatte med nytt. Om vi reparerer én vaskemaskin på 85 kg fremfor å erstatte med ny, sparer vi i snitt nær 160 kg C02. Reparere vi én TV på 15 kg sparer vi 150 kg CO2.

– Vi har mulighet til å reparere mer. Vi jobber for en ytterligere reduksjon på mellom 600 og 800 tonn C02 på skadesaker på innboforsikringen neste år, sier Bakke.