Somaliere sender daglig 1,8 millioner kroner til Somalia

hrs Somaliere sender enorme pengesummer til Somalia. Foto: Pengenytt.

Human Rights Service (HRS) har avdekket at somaliske privatpersoner har satt nok en ny rekord med å overføre penger til Somalia. I fjor sendte de hele 646 millioner kroner til Somalia via private betalingsforetak i Norge. Dette er 1,8 millioner korner hver eneste dag, og 111 millioner kroner mer enn i 2020. De siste årene har somaliere i Norge sendt ut over 2,2 milliarder kroner til privatpersoner i Somalia.

Dette er transaksjoner som Valutaregisteret hos Skatteetaten har fått rapportert inn fra private pengeforetak som Forex, Western Union og Moneygram. Pengene sendes fra privatperson her til privatperson i Somalia. Det er altså ikke firma som står bak transaksjonene, og bankbeløp er ikke inne i regnestykket, ei heller hva folk tar med seg i bagasjen når de besøker sitt hjemland, ifølge Rights.no.

Det store spørsmålet er hvor pengene kommer fra. Og kanskje også hvem pengene går til.

At somalierne topper statistikk over barnefattigdom, 75 prosent av somaliske barn lever i lavinntektsfamilier, bør kanskje nevnes i denne sammenhengen. Og at de samme er en tungt trygdet gruppe med svært lav yrkesdeltakelse, bør også påpekes. Det samme at de er den gruppen i Norge som bor trangest, opplyser Rights.no.

Hvor pengene kommer fra vet man altså lite om. Nå spekulerer Human Rights Service på om de enorme pengesummene går til å finansiere terror, nærmere bestemt terrorgruppen Al Shabaab.