SSB: Rentetoppen er trolig nådd

Statistisk sentralbyrå tror rentetoppen kan være nådd for denne gang. Foto: Wikimedia Commons

I dag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) sine økonomiske prognoser frem mot 2022, og konklusjonen er at norsk økonomi står overfor et taktskifte. Dermed kan rentetoppen være nådd.

Norsk økonomi er fortsatt inne i en moderat oppgangskonjunktur, godt hjulpet av vekst i olje- og industriinvesteringer.

Lavere vekst internasjonalt bidrar imidlertid til at konjunkturoppgangen i Norge trolig vil være over i løpet av et års tid, anslår SSB i sine prognoser.

Byrået opplyser at det er mye som tyder på at verdensøkonomien nå er på vei inn i en lavkonjunktur, og at dette skyldes flere forhold:

  • Handelskrigen har i det siste blitt trappet vesentlig opp
  • Usikkerheten i forbindelse med utfallet av Brexit har økt
  • Det er svak vekst i en rekke viktige industriland
Annonse:


Forholdene over har blant annet ført til at lange renter har falt betydelig. En fjerdedel av verdens samlede stats- og selskapsgjeld har nå negativ rente.

Mange internasjonale investorer ønsker å betale for å ta et lite tap, som forsikring mot å tape mye, ifølge SSB.

Les også: Slik unngår folk boplikten

Rentetoppen nådd for denne gang?

SSB mener at det er stor usikkerhet når det gjelder renteutviklingen i Norge fremover, og at mye av dette skyldes usikkerheten rundt kronekursen fremover.

Med en styrket kronekurs, tror byrået at det kan bli nødvendig for Norges Bank å kutte i styringsrenten.

Skulle derimot den norske kronen holde seg svak, vil det bidra til at renten holdes uendret på dagens nivå.

Statistisk sentralbyrå åpner likevel for videre renteøkninger, dersom utviklingen i internasjonal økonomi går bedre enn byrået har lagt til grunn for sine beregninger.

Når det gjelder boligprisveksten, anslås den til å bli beskjeden i årene fremover, selv om renten forblir uendret på dagens lave nivå.

Dette som følge av moderat inntektsvekst og høyere realrente etter skatt.

For etter en rekordlav vekst i gjennomsnittlig årslønn på 1,7 prosent i 2016, økte lønnsveksten til 2,8 prosent i 2018.

Rommet for ytterligere økt nominell lønnsvekst virker begrenset, ifølge SSB, som legger til grunn at lønnsveksten holder seg rundt 3,5 prosent i årene 2019-2021, før den blir litt lavere i 2022.

Arbeidsledigheten forventes å øke fra dagens 3,6 prosent til 3,8 prosent i 2022.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

– Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Skatteetaten gir nå dagbøter til utleiere som ikke vil oppgi personalia på leietaker(e)

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Bygger du hus her, sponser kommunen deg med opptil 300.000 kroner

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken