– Skatteutvalget peker i riktig retning

virke Leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Skatteutvalget, som nylig leverte sin utredning til finansministeren, foreslår å innføre et arbeidsfradrag. Forslaget mottas med åpne armer hos Virke, som mener at et arbeidsfradrag vil bidra til å styrke velferdsstatens bærekraft.

Støtter arbeidsfradrag

– Et arbeidsfradrag innebærer lavere skatt på inntekt fra arbeid, noe som vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe og å stå i jobb lenger. Det vil også gjøre det gunstigere å kombinere jobb og pensjon. Det er riktig og nødvendig for å styrke arbeidslinjen fremover, i en tid der befolkningen blir eldre, hvor mange er på helserelaterte ytelser og et altfor høyt antall står utenfor arbeidslivet, sier leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Virke støtter også utvalgets forslag om å sette ned et utvalg for sirkulær økonomi, og å innføre en grunnrenteskatt, slik som foreslått av regjeringen.

Galt å øke matmomsen

Virke er uenig i utvalgets forslag om å øke momsen på mat.

– Matprisene har økt de siste månedene og det er dårlig fordelingspolitikk å øke prisene ytterligere. Det vil særlig ramme husholdninger som bruker store deler av sitt husholdningsbudsjett på mat, sier Hammerstad.

Videre mener Virke at utvalget har rett når det gjelder anbefalingen om å redusere formueskatten. Hammerstad mener at utvalgets resonnement går lengre enn dens forslag, og at argumentasjonen i realiteten peker i retning av å avskaffe formueskatten.

– Men så lenge formuesskatten består, mener Virke det må være gunstigere å investere den i næringsverdier. I dag er det gunstigere å investere formuen i bolig/eiendom enn i næringsvirksomhet, sier han.

Virke støtter også utvalgets forslag om reduksjon av utbytteskatt.