Formueskatt

Skatteetaten har økt kontrollen av verdier i utlandet

Riksrevisjonen har undersøkt Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet for årene 2017-2021. Skatteetaten støtter de viktigste anbefalingene og har allerede økt antallet kontroller. I…Leieprisene fortsetter oppover

Leieprisene i de fire store byene steg med 2,5 prosent i tredje kvartal 2023. Det siste året har leieprisene steget med 9,8 prosent. – Utleieprisene fortsatte å stige i tredje…– Skatteutvalget peker i riktig retning

Skatteutvalget, som nylig leverte sin utredning til finansministeren, foreslår å innføre et arbeidsfradrag. Forslaget mottas med åpne armer hos Virke, som mener at et arbeidsfradrag vil bidra til å styrke…Er kryptovaluta fremtiden?

Kryptovaluta er et emne mange innen finans snakker om og media har mange artikler om emnet. Men navnet på fenomenet – kryptovaluta – skremmer kanskje den vanlige mannen i gata…
Skal utrede formueskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere. Målet med utredningen er å få en mer faglig fundert debatt om denne skatten.Disse skatteknepene kan du gjøre før nyttår

Du kan redusere skatten din med flere tusen kroner dersom du kjenner skattereglene. Det er ingen grunn til å betale mer enn nødvendig. Her er noen av de viktigste grepene du kan gjøre før året er omme.


Pensjonistene er de store taperne i lavrenteregimet

Det skjer en massiv formuesoverføring fra den eldre generasjon til ungdommen som følge av den internasjonale lavrentepolitikken, ifølge rådgivingsselskapet Gabler. Pensjonistene får dårligere økonomi for hvert år som går med de…