41 rikinger har flyttet på to år: Dramatisk nedgang i skatteinntektene for Norge

tall Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Rikinger med en samlet ligningsformue på 36 milliarder kroner har flyttet fra Norge de siste to årene. De som har flyttet, har stått for hele 2,3 prosent av den totalt innbetalte formuesskatten i Norge, skriver Aftenposten/E24.

Formuesskatten på rundt 340 millioner kroner som de 41 utflytterne betalte i 2020, utgjorde 2 prosent av all formuesskatt som ble betalt i Norge det året, opplyser Document.

Det skal være 1700 nordmenn som hadde ligningsformuer på over 100 millioner kroner i 2020, som ennå ikke har flyttet ut av Norge grunnet økningen av formueskatten.