Få røde dager i julen? Dette må du vite om arbeidstid og lønn i høytiden

simployerDette må du vite om arbeidstid i julen. Foto: Simployer.

Både julaften, nyttårsaften og to røde dager faller i år i helgen. Likevel er det enkelte ting du må huske på når det gjelder arbeidstid og lønn i julen.

Det er mange virksomheter som praktiserer kortere arbeidsdager julaften og nyttårsaften. Dette gjelder nok først og fremst for ansatte som ikke jobber på lørdager til vanlig, og er dermed mindre relevant enn vanlig i 2022.

Hele romjulen faller imidlertid på hverdager, noe som er gunstig for dem som har avtale om redusert arbeidstid disse dagene. Reduserte arbeidstid på julaften, nyttårsaften eller i romjulen er imidlertid ikke lovfestet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

– Arbeidstakerne kan ikke med loven i hånd kreve redusert arbeidstid på virkedagene i jula. Etter loven er det vanlige arbeidsdager, med noen begrensninger for julaften og nyttårsaften, sier Schie-Veslum.

Selv om arbeidsmiljøloven ikke gir arbeidstakerne rett til redusert arbeidstid i forbindelse med julen, er det mange virksomheter som har avtaler om dette, blant annet i det offentlige.

Julaften arbeidsfri etter 15

Julaften er særskilt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10. Der står det presisert at det skal være arbeidsfri på jul-, påske- og pinseaften fra klokka 15.

– Det innebærer at hvis noen skal jobbe etter klokka 15 på julaften, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Søndagsarbeid er bare tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig, så vanlig kontorarbeid vil ikke kunne gjøres etter 15 på julaften. Det er tre timer tidligere enn på en vanlig lørdag, hvor det skal være arbeidsfri fra klokken 18, sier Schie-Veslum.

Nyttårsaften er ikke spesielt nevnt i paragraf 10-10, så der gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra klokka 18 dagen før en søn- eller helgedag.

– Det betyr at reglene for arbeidstid på nyttårsaften i år vil være som en helt vanlig lørdag, sier Schie-Veslum.

Simployers jurist understreker at for butikkansatte er det andre rammer for arbeidstiden, som er regulert gjennom reglene om åpningstider for butikker i lov om helligdager og helligdagsfred.

Lønn på bevegelige helligdager

Når det er snakk om lønn for bevegelige helgedager, tenker vi på “røde” dager som faller på dager som normalt ville vært arbeidsdager.

For Julen 2022 handler det om 2. juledag.

– For månedslønnede spiller det ingen rolle hvor mange av de røde dagene som faller på hverdager, de vil få vanlig månedslønn uansett. Hvis en ansatt med månedslønn må jobbe 2. juledag, er det heller ingen lovregler som gir rett til ekstra betalt for denne dagen. Når det gjelder timelønnede, så er det ingen lovbestemmelser som pålegger arbeidsgiver å betale lønn på 2. juledag når arbeidstaker har fri fordi bedriften holder stengt, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Rettigheter til betaling for røde dager kan imidlertid være nedfelt i tariffavtaler eller andre avtaler og retningslinjer i den enkelte virksomhet.

Betaling for å jobbe på helligdagene i påsken

Ansatte som jobber på helligdagene i påsken har ikke krav på ekstra betalt for disse dagene, med mindre dette er avtalt gjennom tariffavtaler eller andre avtaler. Slike avtaler er imidlertid svært vanlige.

– Bare dersom arbeid på disse dagene går utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid (9 timer pr. dag eller 40 timer pr. uke) vil det utløse krav på overtidsbetaling etter arbeidsmiljøloven.