Nesten to av tre begravelsesbyråer bryter krav om å oppgi priser

Begravelsesbyråene er dårlige til å opplyse om priser på sine tjenester, ifølge en gjennomgang av Forbrukertilsynet. Bildet er fra Slagen kirke i Tønsberg. Foto: Wolfmann/ Wikimedia commons

Forbrukertilsynet har gjennomgått nettsidene til 47 begravelsesbyråer i Oslo, Bergen og Agder, og konklusjonen er at flertallet av aktørene ikke følger reglene om prisopplysninger.

Annonse:


Begravelsesbyråene er pålagt å uoppfordret gi forbruker skriftlig opplysninger om pris ved første gangs henvendelse eller konsultasjon, ifølge prisopplysningsforskriften.

Denne informasjonen skal dessuten også være tilgjengelig på byråenes nettsider.

En nylig undersøkelse foretatt av Forbrukertilsynet viser at 30 av 47 undersøkte begravelsesbyråer ikke overholder kravene om prisopplysninger.

Det utgjør en prosentandel på hele 64 prosent, som er knappe to av tre.

– Forbrukere som skal bestille gravferd er som regel i en vanskelig situasjon. Det er derfor svært viktig at denne gruppen får tydelige og tilstrekkelige prisopplysninger, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, i en kommentar til egne nettsider.

– Prismerkingsforskriften krever blant annet at det legges ut prisliste og prisoversikt på byråenes hjemmeside, slik at du får et best mulig inntrykk av prisnivået før du kontakter byråene for mer informasjon, legger han til.

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Bransjen har blitt varslet om tilsynsaksjon

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem. Foto: Kimm Saatvedt

Det er store prisforskjeller mellom begravelsesbyråene og det er også store variasjoner i hvordan byråene velger å vise frem sine priser på nett, ifølge tilsynet.

Informasjonen på nettsidene kan derfor bare gi deg et inntrykk av prisnivået.

For å få en mer konkret pris bør du innhente pristilbud, og gjerne fra flere byråer der det er mulig.

At Finanstilsynet nå har foretatt en gjennomgang av praksisen til begravelsesbyråene, bør ikke komme som noen overraskelse.

For i 2016 ble det sendt ut brev til bransjen om krav til prismerking for gravferdstjenester, hvor blant annet krav om minimums- og maksimumspriser ble presisert.

Bransjen har dessuten blitt varslet om at det kunne komme en tilsynsaksjon.

– Tilsynsaksjonen avdekket alt fra mindre feil til alvorlige mangler. De klareste bruddene fant vi på hjemmesidene til hele syv begravelsesbyrå som hadde utelatt pris totalt. Vi forventer at selskapene som har fått brev fra oss rydder opp i feilene og gir prisopplysninger etter forskriften, sier Gjedrem.

– Gravferd er ofte en stor utgift for de etterlatte, og derfor må også prisinformasjonen være god i alle ledd av prosessen slik at sluttregningen ikke gir ubehagelige overraskelser, legger han til.

Les også: Enova endrer i støttetilbudet til privathusholdninger

Bransjeorganisasjon skylder på forskriften

Bransjedirektør i Virke Gravferd, Gunnar Hammersmark. Foto: Virke

– Virke Gravferd har jobbet bevisst med å få sine medlemmer til å gi prisinformasjon på hjemmesidene i tråd med prisopplysningsforskriften, sier Gunnar Hammersmark, bransjedirektør Virke Gravferd, til Pengenytt.

Han mener god og relevant prisinformasjon er god markedsføring for byråene.

Av de 47 byråene som ble sjekket var det altså 17 som hadde alt på stell. Disse var alle medlemmer i Virke Gravferd, ifølge bransjeorganisasjonen selv.

– Det ble sendt ut 23 brev til begravelsesbyråer som hadde mer eller mindre avvik. Noe av forklaringen er at forskriften er svært detaljert på enkelte poster, og noe av postene er ikke relevante alle steder i Norge, forklarer Hammersmark.

Til sist var det syv byråer som ikke hadde noe prisinformasjon på sine nettsider i det hele tatt. Hammersmark påpeker at seks av disse ikke er medlemmer i Virke Gravferd.

– Utviklingen i bransjen går fort, og deler av dagens forskrift er «gått ut på dato». Virke Gravferd har tilskrevet departementet og gjort oppmerksom på dette. Vi har allerede fått svar og vi er utfordret som bransjeorganisasjon til å komme med forslag til endringer. Målsettingen er at forbruker skal få enkel, relevant prisopplysning, sier bransjedirektør Hammersmark.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Faktisk.no: Forbrukerrådets prisportal for tannleger er ikke til å stole på

Test av 37 robotstøvsugere: Dette er vinnerne

Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Norge vil vente med å vrake vintertiden