Tipssaken ankes til Høyesterett av arbeidsgiver

hotell Hotell, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Hotellansatte vant i april frem i lagmannsretten for sine rettigheter til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Nå anker arbeidsgiverne i Hotel Bristol og Oslo Plaza saken til Høyesterett.

Parat gikk til sak for sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel. Det samme gjorde Fellesforbundet for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Spørsmålet som ble avgjort i lagmannsretten var om arbeidsgiverne hadde rett til å trekke de ansatte i tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dette inn som skattepliktig inntekt.

– Retten kom frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten. Blir dommen stående vil den få stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sa Parat-advokat Grete Dieserud etter seieren i lagmannsretten.

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, vil føre saken for Parats medlemmer dersom Høyesterett velger å oppta anken.

– Vi mener lagmannsrettens dom er riktig, og mener de ansatte har krav på å beholde den tipsen de mottar. Lagmannsretten har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Da dette er en såpass prinsipiell sak er vi likevel ikke overrasket over at arbeidsgiver anker, sier Kambestad.

Det er arbeidsgiverne Oslo Plaza Hotel og Bristol Hotel som anker dommen til Høyesterett. Grunnlaget for anken er ifølge arbeidsgiverne lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse, i tillegg vektlegge arbeidsgiverne betydningen av tipsreformen i 2019.

– De ankende parters trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering er rettmessig. Trekkene er utført i henhold til lovgivers vilje, har rettslig forankring og ligger innenfor de ankende parters styringsrett, står det å lese i anken. En eventuell behandling i Høyesterett vil for arbeidsgiverne bli ført av advokat Jan Fougner med NHO Reiseliv som partshjelp.