Fana Sparebank: 100 prosent kundeutbytte!

fana sparebank Fana Sparebank, illustrasjonsbilde. Foto: Fana Sparebank.

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret.

Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

– Vi er svært fornøyde med at vi har delt ut 55 millioner kroner til våre kunder i form av kundeutbytte. Dette er et tiltak vi hadde klart allerede i 2019, men der pandemien og pålegg fra tilsynsmyndighetene satt en stopper for gjennomføringen, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. – Årets kundeutbytte representerer full utdeling etter ordningen, og en enkeltkunde kan få opptil 8.000 kroner basert på innskudd og boliglån. Vi ser på kundeutbytte som en måte å styrke vårt samfunnsoppdrag, legger Nærø til.

Netto renteinntekter utgjorde 92,5 millioner kroner mot 81,5 for fjoråret. Økningen i rentenettoen er på 13,4 prosent, og er et godt uttrykk for at hovedtallene utvikler seg meget positivt. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker til 1,25 i 1. kvartal.

– Utlånsveksten har vært god, og vi tar markedsandeler når vi ser på utviklingen over de siste 12 månedene. Utlån til boligformål er økt med 6,6 prosent, hvilket er godt over den generelle utlånsveksten. Den viktigste bidragsyteren til dette er Himla Banktjenester, der utlånene er økt med 616 millioner kroner bare det siste kvartalet, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 50 millioner kroner, og 52,9 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.