Himla kaprer stadig flere lånekunder

fana sparebank Fana Sparebank. Foto: Fana Sparebank.

Himla er et lavpriskonsept fra Fana Sparebank. Himla tilbyr billig boliglån og eiendomsmegling til fastpris 38 000,-.

Fana Sparebank passerer en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. Veksten utgjør i underkant av en halv milliard kroner for kvartalet. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på hele 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler.

— Himla Banktjenester er fortsatt vår fremste driver for bankens utlånsvekst i personmarkedet. Ved utgangen av året hadde Himla en utlånsportefølje på 2,4 milliarder kroner. Veksten i dette kvartalet utgjør 657 millioner kroner eller 38 prosent. Dette er et resultat som overgår alle forventningene våre, legger Nærø til. Himla er blitt den suksessen vi håpet på, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Stadig flere lånekunder betyr også økte renteinntekter for banken. Netto renteinntekter utgjorde 88,9 millioner kroner mot 85,6 for fjoråret. Økningen i rentenettoen er på 3,9 prosent.

— Veksten innebærer at vi har passert en ny milepæl for Fana Sparebank med 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. En god kapitalsituasjon gjør at vi har rom for fortsatt utlånsvekst, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.