Dobling av boliglånskunder som vurderer å bytte bank

Renteradar Sindre Noss, markedssjef i Renteradar.

Boliglånsrentene øker stadig i de store bankene, og det fører til at flere og flere bankkunder vurderer å bytte bank. Andelen av Renteradars brukere som vurderer å bytte bank har mer enn doblet seg i løpet av det siste året. Økte rentenivåer får selv boliglånskunder med mindre besparelser til å vurdere bankbytte, ifølge en analyse utført av Hayon, selskapet bak forbrukertjenesten Renteradar.

Endring i bankkunders byttevilje

– Det er tydelig at vi i løpet av året har sett et skifte i lojaliteten hos bankkundene. Bankene kan ikke lenger ta for gitt at boliglånskundene forblir i banken hvis de kan spare på flytte boliglånet til en annen bank, sier Sindre Noss, markedssjef i Renteradar.

Tidligere har det først og fremst vært de som kan spare mye på boliglånet som har vurdert å bytte. Nå ser Renteradar en betydelig økning i tilbøyelighet til å bytte hos brukere som kun kan spare noen få tusenlapper i året.

Økningen skjer i takt med strammere økonomi forårsaket av økte renter og høy inflasjon.

Hayons boliglånsrapport

Analysen er en del av Hayons boliglånsrapport som utgis kvartalsvis. Rapporten tar også for seg en rekke andre utviklingstrekk i boliglånsmarkedet som markedsandeler, gjeldsbetjeningsevne og bankenes lønnsomhet innenfor boliglån.

Nytt i rapporten er at Hayon ser nærmere på utviklingen i Renteradars 140 000 brukeres tilbøyelighet til å bytte bank.