Flere tusen næringsdrivende risikerer dagbøter fra 1. juni

Næringsdrivende må levere skattemelding senest 31. mai, ellers risikerer de dagbøter. Det er leveringsplikt, selv om du ikke hadde noen inntekter i 2017. Illustrasjonsfoto: Pixabay

704.000 næringsdrivende må levere skattemeldingen innen 31. mai, ellers venter det dagbøter fra Skatteetaten.

Fristen for å levere skattemelding for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og deltakerlignende selskaper er 31. mai.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Alle som mottar skattemeldingen for næringsdrivende må levere denne. Her skiller regelverket seg fra reglene for lønnsmottagere og pensjonister, der man kan la være å levere dersom alt ser riktig ut, uttaler Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, i en pressemelding.

Næringsdrivende kan med andre ord ikke benytte seg av leveringsfritak.

Det gjelder selv om du ikke hadde noen aktivitet i 2017, har avsluttet virksomheten din eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel fordi du i tillegg har en arbeidsgiver.

Les også: Nå blir det 16.000 kroner i «vrakpant» på over 400.000 biler med grønne skilter

Mange risikerer dagbøter

Nye regler som ble innført i fjor medfører at du kan straffes med tvangsmulkt, det vil si dagbøter, for å la være å levere inn skattemeldingen for næringsdrivende dersom du har mottatt denne.

– Vi ser at det er mange som ikke er klar over dette. I fjor sendte Skatteetaten ut flere titalls tusen varsler om tvangsmulkt, og vi forventer, dessverre, at mange får ubehagelige overraskelser også i år, sier Lothe.

I fjor ble det fastsatt nesten 74.000 vedtak om tvangsmulkt for manglende levering av skattemelding for næringsdrivende, ifølge Skatteetaten.

Det vil si at mer enn ett av ti selskaper fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen i tide.

Dagbøtene er på et halvt rettsgebyr for hver dag skattemeldingen ikke er levert etter fristens utløp, dog ikke mer enn totalt 50 rettsgebyr. I 2018 er rettsgebyret på 1130 kroner.

Annonse:


– Levering av opplysninger til rett tid er viktig for å sikre riktig fastsetting av skatt. Hensikten med tvangsmulkt er å sikre korrekte og fullstendige opplysninger til Skatteetaten. Vi oppfordrer alle næringsdrivende til å levere skattemeldingen til rett tid, opplyste Helene Kruge, seksjonssjef i Skattedirektoratet, i fjor.

Les også: Skatteetaten dro inn én milliard kroner i tvangsmulkter i fjor

Enklere rapportering for småbedrifter

I 2016 lanserte Skatteetaten næringsrapport skatt, en bedre og enklere leveringsløsning for dem som driver egen bedrift og gjør rapporteringen selv.

Skatteetaten anslår at én av tre næringsdrivende kan bruke løsningen. Du kan selv sjekke om du kan bruke næringsrapport skatt på Skatteetatens nettsider..

Næringsrapport skatt slår sammen ni av de mest brukte skjemaene for næringsdrivende til en rapport.

Næringsdrivende med enkle skatteforhold, som tidligere har brukt disse skjemaene for rapportering, kan mest sannsynlig ta i bruk løsningen.

I 2016 brukte 45.000 næringsdrivende løsningen for å levere opplysninger fra sin virksomhet til Skatteetaten. 96 prosent av innsendingene var fra enkeltpersonforetak og fire prosent var fra små aksjeselskap (AS).

NB: Det er mulig for næringsdrivende å søke om utsettelse av leveringsfristen dersom det ikke er mulig å levere i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Foreslår nye regler for tips-penger

7500 flere selskaper kan nå velge bort revisjon

Innfører enklere og kostnadsbesparende regnskapsregler for småbedrifter

Skatteetaten: Alle kassaapparater må oppgraderes i løpet av året

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk