Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke om lønnskompensasjon

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen.

Fra og med i går kan frilansere og selvstendig næringsdrivende søke om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april, melder Nav.

Ordningen skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet, og gjelder fra 14. mars i år.

Kompensasjonen gis dog fra og med dag 17, slik at søkerne må selv dekke de 16 første dagene med inntektstap.

Det må søkes etterskuddsvis for en måned av gangen, og nå altså for april.

Beregningen vil skje automatisk basert på innhentet informasjon og opplysninger som bruker oppgir, og løsningen skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling, lover Nav.

Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6 G, noe som utgjør cirka 600.000 kroner.

Les også: Næringsdrivende og selskaper trenger ikke levere skattemeldingen før 31. august

Annonse:


Kan ikke kombineres med dagpenger

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger, men frilansere kan ha rett til både dagpenger og støtte gjennom denne nye ordningen.

Hvilken ordning som gir den beste inntektsikringen for frilansere, er avhengig av hvilken situasjon den enkelte er i.

Frilansere må velge hvilken ordning de ønsker å søke på, basert på egen situasjon og vilkårene for de ulike ordningene.

Frilansere som mottar dagpenger eller har fått forskudd på dagpenger, kan ikke benytte den nye ordningen i tillegg.

Er man både frilanser og selvstendig næringsdrivende, kan man søke på begge ordningene.

Da får man i tilfelle dagpenger for frilansinntektene, mens man vil kunne få penger fra den nye ordningen for den delen av inntekten som man har som selvstendig næringsdrivende.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

To norske oppfinnelser rangert blant de 100 beste i Time Magazine

Mange bør nå endre skattekortet sitt