Skatteetaten: Alle kassaapparater må oppgraderes i løpet av året

Den nye kassasystemloven stiller strengere krav til leverandører og brukere av kassasystemer. Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. – Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemene og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, ifølge Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten.

Dersom din bedrift ikke oppgraderer kassasystemet etter nye lovkrav i løpet av året, kan den få overtredelsesgebyr på 11.030 kroner fra 1. januar 2019.

Det nye kassasystemregelverket trådte i kraft for leverandørene allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystemer som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket.

For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, fikk bokføringspliktige foretak ytterligere to år på å oppgradere sine kassasystem.

– Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og vi anbefaler derfor at de som driver med kontantsalg gjør seg kjent med de nye lovkravene, sier Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten i en melding.

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene være tillatt å bruke.

Les også: 7500 flere selskaper kan nå velge bort revisjon

Kontakt systemleverandøren ved tvil

Har du ikke et nytt kassasystem på plass da, risikerer bedriften din å få et overtredelsesgebyr på 11.030 kroner. Ved gjentatte overtredelser dobles dette gebyret.

– Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre seg om det eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften skaffe et nytt system og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg, sier Dugstad Tveter.

Kassasystemet skal dessuten være utstyrt med en såkalt produkterklæring fra leverandøren.

På Skatteetatens nettsider finner du en oppdatert liste over de leverandører som har produkterklært sine kassasystemer hos Skatteetaten.

– Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.

Les også: Innfører enklere og kostnadsbesparende regnskapsregler for småbedrifter

Skal bekjempe svart økonomi

[annonse]

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen, ifølge Skatteetaten.

Gjennom flere år har etaten avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt kontantomsetning i en del bransjer.

– I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, sier Dugstad Tveter.

Den nye lovgivningen krever at kassasystem skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner.

Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Næringsdrivende kan få bøter dersom de ikke leverer skattemeldingen i tide

Én av ti bedriftsledere synes det er greit å unndra skatt

Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk