Dette er de skattemessige konsekvensene ved handel av bitcoin

Skattemeldingen. Foto: Skatteetaten

Skal du handle bitcoin bør du være klar over hva som er gjeldene skatte- og avgiftsregler.

I en prinsipputtalelse fra november 2013 la Skattedirektoratet til grunn at bitcoin er et formuesobjekt i skatte- og avgiftsrettslig forstand.

Selv om gevinster ved salg av enkelte formuesobjekter er unntatt fra beskatning, blant annet gevinster fra utenlandsk betalingsmiddel til personlig forbruk, mener Skattedirektoratet at dette unntaket ikke omfatter bitcoins. 

Privatpersoner må derfor skatte av gevinster som følge av salg av bitcoin, og tilsvarende får de fradrag for tap.

Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi, eller kostpris og salgsvederlag med andre ord.

Annonse:


Les også: Slik investerer du i Bitcoin

Husk å få det med i skattemeldingen

Kjøp og salg av bitcoin blir ikke direkte rapportert til skatteetaten, så derfor er du selv ansvarlig for å oppgi eventuell gevinst eller tap.

Gevinst føres under post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap under post 3.3.7 «Andre fradrag».

Bitcoin anses i tillegg som skattepliktig formue. Eier du én eller flere bitcoins ved årsskiftet, må du derfor også sørge for at dette rapporters på skattemeldingen din.

Verdien fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar året etter inntektsåret, og føres under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Les også: Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Regler for næringsdrivende

Gjeldende regelverk for næringsdrivende er som følger:

Omsetning av bitcoin blir ansett å være skattepliktig næringsinntekt.

Når det gjelder merverdiavgift, var skattemyndighetene tidligere av den oppfatning at næringsdrivende måtte legge på 25 prosent moms for sin omsetning av bitcoins.

Årsaken til dette var at Skattedirektoratet ikke anså bitcoin som såkalte «gyldige betalingsmidler» i sin tolkning av loven.

Høsten 2015 konkluderte imidlertid EU-domstolen med at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten etter EUs merverdiavgiftsdirektiv.

Les også: Skatteetaten advarer mot svindel-epost

Kuvending om merverdiavgifts-plikt

På bakgrunn av dette ble Skattedirektoratet bedt av Finansdepartementet om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av bitcoin på nytt i Norge.

I februar i år kom den nye konklusjonen: Bitcoin er unntatt fra merverdiavgift.

– Enkelte har opplevd usikkerhet knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bitcoin. Jeg er svært fornøyd med at det nå har kommet en avklaring på dette spørsmålet. Dette ivaretar hensynet til likebehandling og forutberegnelighet, uttalte finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding tidligere i år. 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skattekalender for 2017 – Her er alle de viktigste datoene

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?