Bare litt over halvparten av oss får time til fastlegen innen fristen på fem virkedager

Mange må vente lenger enn fem virkedager før de får se sin fastlege. Dette er lovbrudd, ifølge Forbrukerrådet. Foto: Vic/ Flickr.com

Kun 57 prosent opplyser at de får time til fastlegen innen fristen på fem virkedager, ifølge en undersøkelse.

Norstat har på vegne av Forbrukerrådet spurt 2505 nordmenn om hvor raskt de får time hos fastlegen når årsaken ikke er akutt sykdom.

Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager, men at det er større slingringsmonn under ekstraordinære omstendigheter som for eksempel en influensaepidemi.

Resultatene i undersøkelsen viser at dette kravet ikke blir innfridd:

  • Ventetid inntil 5 virkedager: 57 prosent
  • Ventetid 6-7 virkedager: 13 prosent
  • Ventetid 8-14 virkedager: 16 prosent
  • Ventetid mer enn 14 virkedager: 10 prosent
  • Vet ikke: 4 prosent
Annonse:


Les også: Nå økes kontantstøtten til 7500 kroner

Krever endringer

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie. Foto: Ole Walter Jacobsen

Dette er lovbrudd ifølge Forbrukerrådet, og fagdirektør Anne Kristin Vie krever derfor endring.

– Fastlegene svikter pasientene sine når fire av ti må vente for lenge på time. Den ventetiden er ulovlig, og den kan være vond. Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre, uttaler hun til egne nettsider.

Det er hver enkelt kommune som er har ansvar for at fastlegene overholder tidsfristen, og Forbrukerrådet forventer at det blir satt inn tiltak.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Ber kommunene og KS komme på banen

– Hvilke konsekvenser kan det få for leger/kommuner som ikke klarer å overholde tidsfristen på fem virkedager?

– Det finnes to muligheter for å sanksjonere mot fastleger som ikke følger fastlegeforskriften. Kommunene kan be om retting av forholdet eller holde tilbake tilskuddet til de fastlegene det gjelder, sier Vie til Pengenytt.

– Hvordan vil dere følge opp denne undersøkelsen?

– Vi ser jo av undersøkelsen at det er en del ting i fastlegeforskriften som ikke overholdes, hvor ventetid er en av dem. Vi skulle svært gjerne sett at kommunene tar tak i problemene og at KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, red.anm.) kommer på banen.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

KS jobber med saken

Avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS. Foto: KS.

Resultatene fra undersøkelsen til Forbrukerrådet blir ikke møtt med stor overraskelse hos avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i KS. 

– Vi har gjort et par undersøkelser selv, og er fullt klar over at et at fastlegeordningen ikke er uproblematisk. Årsakene til dette er mange, men vi vet at oppfølging av legetjenesten ikke får høy nok prioritering i enkelte kommuner. Dessuten er det også en del kommuner som rett og slett sliter med rekrutteringsproblemer, sier Snåre til Pengenytt.

Hva gjør dere for å bedre situasjonen?

– I samarbeid med Legeforeningen fikk vi i fjor utarbeidet en rapport om ledelse av kommunale legetjenester. Den tar for seg hva kommunene bør gjøre for å bedre forholdene, og omhandler blant annet planlegging av, samarbeidet mellom og dynamikken i de kommunale helsetjenestene, svarer hun.

Avdelingslederen i KS påpeker at integreringen av fastlegeordningen med de andre kommunale helsetjenestene er krevende, ettersom de fleste legene driver egne foretak og ikke er ansatte i kommunene.

Les også: Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Oppfordrer deg til å klage

Ifølge Helsenorge.no har du som pasient rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på.

Dette inkluderer blant annet lange ventetider hos fastlegen.

Fastlegeordningen sikrer deg dessuten rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår, og Vie i Forbrukerrådet ber deg vurdere å bruke denne rettigheten.

– Hvis du ikke får time tidsnok, kan du klage til kommunen. Sjekk også om du kan bytte til en lege som overholder pliktene sine, sier hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette landet kan bli det første uten kontanter

Mattilsynet: Seks av 14 testede olivenoljer holdt ikke mål

Dette er Regjeringens tiltak mot den kraftige veksten i forbruksgjeld

Skattekalender for 2017 – Her er alle de viktigste datoene