Innfører enklere og kostnadsbesparende regnskapsregler for småbedrifter

Nye og forenklede regnskapsregler skal spare norske bedrifter for rundt én milliard kroner i året. Illustrasjonsfoto: Ken Teegardin/ SeniorLiving.org/ Flickr.com

Før jul ble det bestemt at regnskapsloven skal endres, noe som kan reduserte kostnadene til norske bedrifter med rundt én milliard kroner.

– Tusenvis av mindre bedrifter landet over vil få redusert kostnadene til regnskapsførsel med disse forenklingene. Dette er tid og penger spart som kan brukes til nyskaping og innovasjon i bedriftene og til å skape flere jobber, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en uttalelse.

Lovendringene innebærer blant annet at små foretak, inkludert aksjeselskap, ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning.

Usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift må heretter opplyses i note.

Annonse:


Finansdepartementet begrunner denne endringen med følgende:

«Årsberetningen for små foretak er ofte utarbeidet basert på eksempelberetninger uten å være tilpasset det foretaket den vedrører. Etter departementets oppfatning overstiger ikke nytteverdien av den utarbeidede årsberetningen for små foretak kostnadene ved å utarbeide den.»

Nærings og fiskeridepartementet har tidligere anslått at i underkant av 300.000 regnskapspliktige enheter samlet kan spare rundt 735 millioner kroner i året på dette.

Les også: Næringsdrivende kan få bøter dersom de ikke leverer skattemeldingen i tide

Andre endringer verdt å få med seg

Videre inneholder lovendringene regler om at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt.

Dette gjelder kun hvor dette kan anses som god regnskapsskikk.

Krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap videreføres dessuten ikke i selskapslovgivningen.

Lovendringene innfører også et unntak i lovgivningen som åpner for at allmennselskap kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen, samtykker til dette.

Disse tiltakene kan gi en årlig besparelse på 233 millioner kroner for norsk næringsliv, anslår Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også: Én av ti bedriftsledere synes det er greit å unndra skatt

Definisjonen på små foretak

[annonse]

Små foretak defineres i regnskapsloven § 1-6 på følgende måte:

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 (store foretak, red.anm.) og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner,
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk» 

Lovendringene nevnt over trådte i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Netthandelen vokser kraftig og truer norske butikker

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff