2,7 millioner ligger an til å få skatt til gode når skattemeldingene er behandlet

Skatteetaten Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten.

Skattemeldingen er nå sendt ut til cirka fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut fra 16. mars til og med 4. april. Skattemeldingen du nå har fått er bare nesten ferdig. Det er du selv som har ansvar for å gjøre skattemeldingen ferdig før du leverer den inn innen fristen 30. april.

– For flere vil det være informasjon du selv må fylle inn, for eksempel fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at alle sjekker at opplysningene er riktige. Noen må også legge til opplysninger eller gjøre endringer før de leverer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Får tilbake 30 milliarder kroner

Den foreløpige skatteberegningen viser at de fleste allerede har betalt skatten de skulle betale i løpet av 2021. De som har betalt for mye, vil få tilbakebetalt skatt til gode når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen og laget et skatteoppgjør. Av alle som har enten restskatt eller skatt til gode i den forhåndsutfylte skattemeldingen, ligger 3 av 4 an til å få skatt til gode. Hvis opplysningene i skattemeldingen stemmer, ligger 2,7 millioner an til å få tilbake til sammen 30 milliarder kroner. I snitt er dette 10 900 kroner.

Samtidig viser de foreløpige tallene at én million personer ligger an til å få restskatt på til sammen 44,1 milliarder kroner, eller 43 500 kroner i gjennomsnitt.

Det er cirka like mange som ligger an til å få restskatt i år som i fjor, men den foreløpige beregningen viser en total økning i restskatt på nesten 20 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittbeløpet påvirkes dermed av det høye totalbeløpet, men det er ikke slik at alle med restskatt nå må betale mer enn tidligere.

Dette kan forklare restskatten

Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2021 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet.

Det foreløpige totalbeløpet for restskatt er særlig påvirket av høyere utbetalinger av skattepliktig utbytte og gevinst på salg av aksjer i 2021. Skattepliktig utbytte økte fra 61 milliarder kroner i inntektsåret 2020 til 144 milliarder kroner i 2021 og aksjeeiere hadde 28 milliarder kroner i skattepliktig gevinst på salg i 2021, sammenlignet med 16 milliarder kroner i 2020.

Mens 8 av 10 aksjeeiere har 11 000 kroner eller mindre i økt utbetaling av utbytte eller gevinst, står 1 prosent av aksjeeierne for 75 prosent av økningen i utbetaling av utbytte og gevinst på aksjesalg.

– Dette er inntekter som Skatteetaten ikke kan forutse når skattekortene for kommende inntektsår produseres, så det blir skatt å betale i etterkant, med mindre du har justert skattekortet selv underveis i løpet av året for å ta høyde for de ekstra inntektene. Vår erfaring er at de dette gjelder har god kontroll på økonomien og er forberedt på skatteoppgjøret, forklarer Schanke Funnemark.

En viktig huskeregel er at om det det skjer endringer i privatøkonomien, bør du også sjekke og eventuelt endre skattekortet ditt.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når privatøkonomien endrer seg, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen og skattekortet nøye, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye skatt og for å unngå restskatt neste år, sier skattedirektøren.

Endelig beregning kommer i skatteoppgjøret

Tallene i skattemeldingen er ikke den endelige fastsettingen av skatten. Når du har gjort ferdig og levert skattemeldingen din, behandler Skatteetaten den og lager et skatteoppgjør. Hvis de forhåndsutfylte opplysningene i skattemeldingen var korrekte og du ikke gjorde noen endringer, blir resultatet mest sannsynlig likt det som står i den foreløpige beregningen.

Det er først når du får varsel fra Skatteetaten om at skatteoppgjøret ditt er ferdig at eventuelle penger til gode utbetales.

Betalingsfrist for restskatt er i august

Fristen for å betale restskatt er 20. august hvis du får skatteoppgjøret i perioden mars til og med juni. Får du over 1000 kroner i restskatt, deles summen opp i to fakturaer. Den andre fakturaen har betalingsfrist 24. september.

Får du skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er betalingsfristene tre og åtte uker etter datoen skatteoppgjøret ditt er klart.

Tidligere skatteoppgjør

Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og desember, men skattedirektøren forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du i prinsippet få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Hun påpeker at det likevel ikke er en garanti for at du får skatteoppgjøret tidlig, for eksempel hvis din skattemelding blir tatt ut til kontroll.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen, men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.