Digital sikkerhet er viktigere enn noen gang: Antall svindelforsøk med sosial manipulasjon øker dramatisk

visa VISA kredittkort. Foto: Pixabay.

Sosial manipulasjon er et paraplybegrep på alle svindelforsøk der kunden blir lurt til å oppgi sensitiv informasjon, ofte via telefon eller epost. Statistikk fra Bank Norwegian viser at denne type svindelførsøk har mangedoblet seg i Norge siden 2020.

– Fra januar 2020 til oktober 2022 økte svindel som følge av sosial manipulasjon med 456 prosent. Totalt i samme periode har det blitt stoppet transaksjoner verdt 15,2 millioner kroner for våre kunder som har vært utsatt for denne type svindel. Vi registrerer at norske forbrukere er mer utsatt for svindelforsøk nå enn for to år siden, sier Håkon Hovde, Head of Fraud and Disputes i Bank Norwegian.

Mange nordmenn har opplevd å bli oppringt av noen som utgir seg for å være fra banken, politiet eller skatteetaten, og som ber om å få utlevert BankID-koder eller passord. Bankene har et løpende fokus på bedrageribildet til kunder og jobber aktivt for å oppdage og forebygge dette.

Bruk av digitale løsninger er trygt og banken tar kundens sikkerhet på alvor, men Hovde påpeker at kunden også har et ansvar for å verne om egne koder og passord.

– BankID-koder og passord er dine og skal KUN benyttes av deg på internett. Dette er ditt digitale deg, og skal aldri overleveres til andre – uansett hvem som spør. Mistenker du at du er utsatt for svindel må du ta kontakt med banken umiddelbart slik at vi kan hjelpe deg, sier han.

Norske bankkunder er gode på digital sikkerhet. Hele 65 prosent mener de i ganske stor eller stor grad klarer å håndtere sin digitale sikkerhet.Men, dessverre kan enkelte bli grundig lurt. Samtidig blir kriminelle stadig mer utspekulerte og kreative, og svindelforsøkene øker i hyppighet.

– Svindel gjennom sosial manipulering er svært lønnsomt for kriminelle og vi jobber aktivt for å oppdage og forebygge dette. Vi ønsker samtidig å øke bevissthet og kunnskap rundt digital sikkerhet, både hos våre kunder, men også i andre virksomheter, sier Hovde.

Videre er rådet fra Hovde enkelt:

– Ringer noen deg og ber om dine BankID-koder eller passord? Legg på!