Nettolønnsordningen for sjøfolk setter norske sjøfolk i fare

norsk skip Norsk skip, illustrasjsonbilde. Foto: Pixabay.

Ved regjeringens forslag til Statsbudsjett har nettolønnsordningen for sjøfolk blitt sterkt nedprioritert. Dette kan få store konsekvenser for maritimenæringer. Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra FrP vil utfordre statsråden på dette, og ønsker også å belyse denne problematikken i media. Legger ved noen sitater og noen saksbeskrivende setninger.

– Vi er veldig skuffet over at regjeringen i budsjettforslaget nedprioriterer nettolønnsordningen – igjen. Tilskuddet til ordningen er økt med bare én prosent fra forrige budsjett. Dette dekker ikke engang prisveksten. Det er i realiteten et kutt, og et løftebrudd fra Ap- og Sp-politikerne som mens de var i opposisjon lovet at nettolønnsordningen skulle styrkes. Jeg håper sjøfolk merker seg dette, sier Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson for FrP.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover at nettolønnsordningen skal styrkes. Det sier også Hurdalsplattformen. I budsjettforslaget står det imidlertid bare at «regjeringen skal videreføre ordningen». Det står ikke noe om at ordningen skal styrkes, eller på hvilket nivå den skal videreføres.

– Jeg frykter at dette betyr at ordningen kan svekkes enda mer i årene som kommer. Da Sp-Ap regjeringen overtok var det ingen tak på noen av segmentene i ordningen. Den var rekordsterk. Det første regjeringen gjør er å innføre tak. Vi har ingen garantier for at dette ikke skjer igjen. Det eneste vi kan håpe på er at SV holder det de lover i forhandlingene, når de sier at de vil fjerne alle tak, sier Bjørnstad.

SV har fremmet et forslag i Stortinget som er til behandling denne høsten i næringskomiteen, om at nettolønnsordningen skal styrkes og at alle makstakene i nettolønnsordningen fases ut.