Fellesforbundet: – Fare for busstreik til helgen

Fellesforbundet Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen. Foto: Fellesforbundet.

Blir det ikke enighet i meklingen i bussbransjen, kan flere tusen bussjåfører være i streik fra lørdag.

Meklingen på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten gjennomføres denne uka hos Riksmekleren i Oslo. Fristen for utløp i meklingen er fredag 6. mai kl. 24.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene. Skulle meklingen ikke føre frem, er streik et faktum fra arbeidstidens begynnelse lørdag 7. mai, sier forhandlingsleder og Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Selv om det var noe bevegelighet i forhandlingene mellom partene 21. og 22. april, er det tunge og kompliserte temaer som økonomi og såkalte tekniske bestemmelser i avtalen som skal løses i meklingen.

–  Fellesforbundets folk er uansett klare til tøffe døgn i Grensen, sier forhandlingsleder Sivertsen. 

Rettferdige krav

Fellesforbundet går inn i meklingen med et mål om å få til en løsning som bidrar til en bredre bussbransjeavtale. Forbundets krav handler om å skape en mer attraktiv og fremtidsrettet bussbransje.

Bidrar meklingen til det motsatte sett fra forbundets ståsted, er veien til arbeidskonflikt og streik en reell mulighet også ved dette hovedoppgjøret, forklarer Siverten.

– Dette er en del av vår verktøykasse for å vinne frem i arbeidskamp og vi bruker den om nødvendig. Våre tillitsvalgte og medlemmer i bussbransjen er alltid klare for å bidra i en lovlig arbeidskonflikt for sine rettferdige krav. Det har bransjen vist ved flere anledninger tidligere, sist i oppgjøret i 2020.

Omfattende avtale

Bussbransjeavtalen omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

Over 4 000 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av Bussbransjeavtalen. Første streikeuttak som varsles utgjør nesten 900 av disse medlemmene.

I tillegg vil samarbeidende forbund fra LO og YS bidra med sine medlemmer. Til sammen vil over 2300 medlemmer være i konflikt dersom det blir streik fra lørdag.

En ytterligere opptrapping av streiken vil vurderes forløpende.

– Vi ber derfor våre lokale avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer om å følge nøye med i tiden som kommer, avslutter Sivertsen.