Kraftig medlemsvekst i LO: Skal forhandle lønn for nesten en million LO-organiserte

lo LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: LO.

Nye medlemmer har strømmet til LO under koronapandemien. I løpet av de to siste årene kan LOs forbund vise til en netto vekst på nesten 30 000 medlemmer.

Totalt har LOs forbund nå til sammen 978 338 medlemmer.

–  Det vi har sett er at folk søker trygghet i urolige tider. Ikke siden gjenreisningen av landet etter krigen har LO opplevd en så kraftig vekst, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun peker på flere forklaringer, men trekker spesielt frem at mange har sett den jobben LO har gjort under koronapandemien.

–  LO har under hele koronakrisen vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier Hessen Følsvik.

LO-lederen viser bla. til feriepenger for permitterte og arbeidsledige, strømpakke til alle private husholdninger og lønnsstøtte som har sikret tusenvis av arbeidsplasser.

«Million-oppgjør»

Til uken skal LOs representantskap møtes for å vedta årets lønnskrav. Hessen Følsvik legger ikke skjul på at medlemsveksten betyr at LO går inn i et lønnsoppgjør med mer «muskelkraft».

–   Det er klart at det gir oss en kraftig styrke, når vi kan gå inn i lønnsforhandlingene med nesten en million medlemmer i ryggen, sier LO-lederen.

Denne uken vil tall fra det statlige utvalget Teknisk beregningsutvalg bli lagt frem. Først da får vi et klart bilde av hvordan pris- og lønnsveksten har utviklet seg det siste året. Peggy Hessen Følsvik sier at LO, som alltid, vil ta hensyn til helheten.

–  Den aktuelle økonomiske situasjonen vil selvsagt være avgjørende, når vi i LO skal bestemme oss for våre lønnskrav i neste uke. Men det vi allerede vet nå er at forskjellene har økt under korankrisen, sier Hessen Følsvik og legger til:

– Vi må få ned forskjellene mellom folk, og arbeidsfolk skal ha sin del av kaka. Store deler av norsk arbeidsliv har hatt gode år, også under pandemien. Samtidig så vet vi at enkelte bransjer har opplevd krevende tider. Da vil jeg si som flere av mine forgjenger ofte har sagt tidligere: «LO kommer aldri til å forhandle våre medlemmer ut fabrikkporten.»

Hessen Følsvik er opptatt av at LO har en unik og viktig posisjon som landets desidert største arbeidstakerorganisasjon.