Lønnsmottakere

Millionbonus for ansatte i JYSK

I JYSK er omsetningsvekst lik en salgsbonus. I år utbetales bonuser på til sammen 7,4 millioner kroner til ansatte i de norske butikkene. Det har vært et utfordrende år i…


Bonusfesten i næringslivet fortsetter

Til tross for utfordrende tider for mange i norsk næringsliv, fortsetter bonusfesten. I fjor fikk én av fem arbeidstakere utbetalt bonus. Totalt var bonusutbetalingene på 45,6 milliarder kroner i 2022….


Forbud mot innleie i ny lov

Regjeringen foreslår nå flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Nå kommer det bla. et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området. – Dette er «jæklig bra», for å si…