Du skal ha høyere lønn – Bruk prisveksten for det den er verdt!

nito Tom Helmer Christoffersen, leder i NITO Privat.

– Et ekstra argument for høyere lønn i årets lønnsoppgjør, sier Tom Helmer Christoffersen, leder i NITO Privat.

– Vi ser at anslaget for prisveksten som var 4,9 prosent i frontfaget allerede har sprukket. SSB har oppjustert sitt ansalg for prisveksten til 5,6 prosent, og anslaget for lønnsveksten til 5,3 prosent, sier Christoffersen.

– Det betyr at SSB nå tror det blir gjennomsnittlig reallønnsnedgang også i 2023.

– Regjeringen justerer også opp sitt anslag for prisveksten til 5,4 prosent i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

– Dette betyr at forutsetningene i frontfaget er endret med 0,5 prosent. Bruk dette som argument for å få et bedre lønnsoppgjør enn frontfaget, oppfordrer han.

Usannsynlig prisvekstanslag

Forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke, er enig med Christoffersen.

– Fra 1. januar til 30. april i år, steg prisene med 4 prosent. Det vil si at hvis prisveksten skal ende på 5 prosent totalt for året, skal prisene bare stige 1 prosent siste halvår, sier Aarbakke.

– Sannsynligvis vil prisveksten i år også bli høyere enn det man la til grunn da de store lønnsoppgjørene ble gjennomført i mars og april. Det bør man ta høyde for når man skal ut å forhandle lokalt, sier Aarbakke.

Viktig å forhandle på kriteriene i tariffavtalen

– De fleste fikk en solid reallønnsnedgang i fjor, som gjør at hvis du ser de siste ti år under ett har det ikke vært reallønnsvekst. Det har stått på stedet hvil, sier Aarbakke.

– At prisveksten ser ut til å bli høyere enn hva man hadde trodd er selvfølgelig noe man må ta hensyn til i lokale lønnsforhandlinger. Samtidig er det viktig at det er kriteriene i tariffavtalene som diskuteres og ikke utelukkende hva andre lønnsoppgjør har fått.

– Dette handler om bedriftens økonomi, produktivitet og konkurransesituasjon, understreker Aarbakke.

Lokale oppgjør sent på året blir bedre

Flere medlemsbedrifter i privat sektor er i pågående lønnsforhandlinger eller skal forhandle etter sommeren. Christoffersen har gjort seg følgende observasjon:

– Det vi så i fjor var at oppgjørene som kom senere på året ble bedre. Vi ser tendenser til samme trend i år, avslutter lederen for NITO Privat.