Leserinnlegg: En svak krone er et sykdomstegn for norsk økonomi

pengeproblemer Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Norges Bank har valgt å holde styringsrenten fast på 4,25 prosent, men varsler en ny rentehevning i desember.

Av: Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann og nestleder i Fremskrittspartiet.

Jeg er glad for at styringsrenten ikke øker nå. Jeg er likevel er bekymret for en svak krone som vil bidra til inflasjon og skape et press på Norges Bank for å øke rentene.

Kronen har de siste ukene har tapt seg i verdi mot euro og dollar. Kronen er nå på historisk lave nivåer, og har ikke vært svakere siden Covid-19 krisen våren 2020.

Regjeringens skattesjokk med historisk store skatte- og avgiftsøkninger for næringslivet har svekket tilliten til norsk økonomi. Norske investorer har sagt rett ut at regjeringens politikk svekker kronekursen. Dessverre risikerer vi nå at både kronen svekkes enda mer om regjeringen ikke endrer kurs.

For å styrke kronen er det nødvendig med kutt i offentlige budsjetter og stimulere vekst i privat sektor. Regjeringen må slutte å gi milliarder i støtte til såkalt «grønne bedrifter» som ikke er lønnsomme, og gjøre det lettere å eie og drive arbeidsplasser som faktisk tjener penger.