Nye regler for boligsalg påvirker psykologien i boligmarkedet

nbbl Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL Foto: Nadia Frantsen.

Boligprisforventningene har tiltatt betydelig den siste måneden. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 59 til 65 prosent. – Noe av oppgangen kan sannsynligvis tilskrives nye boligsalgsregler, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

NBBL fryktet flere juridiske konflikter da de nye reglene for kjøp og salg av boliger (avhendingsloven) ble innført ved nyttår.

– En bieffekt de færreste så for seg var effekten de nye reglene ville få for boligforsyningen. Balansen i boligmarkedet har vært mye mer sensitivt for lovendringene enn ventet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Forventningsstyrt prisspiral

Strengere krav til tilstandsrapporter har medført at selgerne nå bruker lengre tid på å forberede boligen for salg. Færre boliger ute på markedet skjerper kampen om objektene. Konsekvensen ble den høyeste registrerte prisveksten noensinne i januar.

– NBBL forventer at effekten av avhendingsloven på boligtilbudet vil være midlertidig. Bortfallet av boliger vi nå opplever vil sannsynligvis bli tatt igjen i løpet av vårmånedene. Fundamentalt sett burde priseffekten over tid derfor være nokså moderat.

– Men det forutsetter at ikke psykologien i markedet har blitt endret. Svarene i Boligmarkedsbarometeret indikerer nemlig at forventningene til fremtidig prisstigning har tiltatt. I så fall kan det skape uheldige prisspiraler, der høyere prisforventninger og høyere prisvekst driver hverandre gjensidig, sier Frengstad Bjerknes.