YS krever økt kjøpekraft

ys YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS.

I dag vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør. – Lønningene må merkbart opp, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Norsk økonomi har hentet seg inn etter koronakrisen. Samtidig har mange av våre medlemmer fått svekket kjøpekraft, blnat annet på grunn av dyr strøm. Når det nå går godt i økonomien, er det på tide at også arbeidstakerne får ta større del i veksten. YS krever derfor økt kjøpekraft i årets oppgjør, sier Kollerud.

YS støtter opp om frontfagsmodellen, men mener resultatet fra den konkurranseutsatte industrien ikke kan være verken tak eller gulv i de andre lønnsoppgjørene:

– Frontfagfagsmodellen skal være fleksibel, slik at grupper og avtaleområder med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget. Man skal ta lokale hensyn i den enkelte virksomhet, påpeker Kollerud.

YS mener rammene for frontfaget også må gjelde ledere:

– Tilliten til frontfagsmodellen er avhengig av at også toppledere og eiere utviser mer moderasjon enn hva vi har sett de siste årene. Ansvaret for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv kan ikke bare legges over på vanlige arbeidstakere. Det ansvaret hører absolutt hjemme også hos de som skal lede virksomhetene, sier Kollerud.

Koronakrisen har fremskyndet den digitale omstillingen i arbeidslivet og økt behovet for kompetanseutvikling. YS mener det må etableres et kollektivt kompetansefond, finansiert og styrt av myndighetene og partene i fellesskap.

– I omskiftelige tider er kompetansepåfyll gjennom hele yrkeskarrieren avgjørende for å sikre at arbeidstakere har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft. Et kompetansefond vil sikre ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling og gi virksomheter insentiver og handlingsrom til å investere i de ansatte, understreker YS-lederen.