Førstehjemindeksen: Kun 2 prosent av boligene i Oslo var mulig å kjøpe for en singel førstegangskjøper

nbbl Boligmarkedet i Oslo er vanskelig for førstehjemskjøpere. Foto: Nadia Frantsen.

Oslo er kommunen der det er vanskeligst å etablere seg med egen bolig i. Det blir også stadig mer utfordrende i hovedstadens nabokommuner, viser ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks. Første halvår 2022 har single førstegangskjøpere i Norge i gjennomsnitt råd til 17 prosent av boligene – i Oslo kun 2 prosent.

Oslo, Lørenskog, Asker og Bærum er de vanskeligste kommunene å kjøpe bolig i. Kun 2 prosent av omsatte boliger i Oslo første halvår 2022 var økonomisk oppnåelig for en singel førstegangskjøper. I Lørenskog var det 3 prosent, Asker 3,3 prosent og Bærum 3,3 prosent.

– Førstehjemindeksen viser at stadig færre boliger er tilgjengelig innenfor en typisk førstegangskjøpers budsjett. Når terskelen for å eie egen bolig blir høyere, vil flere bli stående ufrivillig på utsiden av boligmarkedet. En stor andel av boliglånene som innvilges innenfor bankenes fleksibilitetskvote går i dag til førstegangskjøpere. Dersom utlånsforskriften strammes inn, slik Finanstilsynet foreslår, vil det kunne bli enda vanskeligere å få kjøpt sin første bolig, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

 På landsbasis har førstegangskjøpernes kjøpekraft blitt redusert den siste tiden. Selv om det er store regionale forskjeller i boligprisutviklingen, har boligprisene i de fleste områder de siste årene steget mer enn typiske single førstegangskjøperes inntekt.

– Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Det at helt vanlige folk eier sin egen bolig, er en effektiv måte å oppnå jevnere formuesfordeling på. Det er sosial boligpolitikk på sitt beste. Selv om det er ulike boligmarkeder i Norge, er det viktig at kommunene er bevisste på å ha et høyt antall ferdig regulerte områder og tilgjengelige boliger. Dersom det blir fall i boligbyggingen, vil boligprisveksten trolig komme tilbake, og det blir enda vanskeligere for førstegangskjøperne, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

NBBLs Førstehjemindeks illustrerer godt hvor ulike boligmarkeder det er i Norge. I Årdal er 96 prosent av boligene mulig for single førstegangskjøpere å skaffe seg. I Oslo er tallet 2 prosent.

 Gjennomsnittlig boligbudsjett for førstegangskjøpere er 2,7 millioner

I et tiårs-perspektiv har boligkjøpekraften til en typisk førstegangskjøper i ulike regioner utviklet seg svært forskjellig. Den gjennomsnittlige single førstegangskjøperen i Norge hadde råd til en bolig til 2,7 mill. kr første halvår 2022.

I Oslo er dette budsjettet på 3,0 mill. kr. Mens det er førstegangskjøperen i Bærum som har det største boligbudsjettet på 3,2 mill. kr.