Antall bilskader øker, stadig flere legger skylden på bilen

bil trafikk Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Tryg Forsikring har i år hatt en økning i antall bilskader på rundt 10 prosent per 1. oktober, og stadig oftere legger sjåføren skylden på bilen i skademeldingen.

– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Per 30. september har forsikringsbransjen i år registrert over 670.000 bilskader på person- og varebil, viser tall fra Finans Norge. En av forklaringene til økningen hos Tryg er mer bilbruk og køkjøring etter pandemien.

– Men det kan også forklares med flere nye elbiler med store display som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen. Selv om 2 av 10 biler er elbiler totalt sett ser vi en trend at elbil og hybrid samlet har betydelig høyere risiko for skade. Disse samlet har en skadefrekvens som er vel 25 prosent høyere enn rene fossile biler. Samtidig ser vi en klar tendens i skademeldingene der sjåføren legger skylden for ulykken på bilens automatikk. Til tross for at de nok ikke forventer å få medhold kan vi lese at «automatikken slo seg for sent inn», eller at «varsel kom for sent på», sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Stoler for mye på datasystemet

Antall elbiler i Norge har nå passert 550.000, og hittil i år er 8 av 10 nybiler som selges en elbil. Et kjennetegn ved alle nyere elbiler er langt mer sofistikert automatikk enn tidligere.

– Vi er veldig for bedre sikkerhet i bilene, men det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører. Når vi leser deres forklaring i skademeldingene er det gjentagende at de stoler for mye på datasystemet i bilen som kun er ment å være en støtte for sjåføren. Når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene, sier Brandeggen.