Leserinnlegg: Regjeringen unner ikke folk julemat på tilbud

jul Illustrasjonsbilde: Foto: Unsplash.

Flere år på rad har matbutikkene hatt såkalt priskrig på populære julevarer. I fjor var det landbruksministeren som mente billig mat var en uting. I forrige uke nektet forbrukerministeren å se problemet.

Av: Silje Hjemdal, forbrukerpolitisk talsperson (FrP).

I år har prisutviklingen løpt løpsk. Strøm, bensin, mat og mye annet har blitt vesentlig dyrere. Rentene har gått opp. Regjeringen foreslår tidenes skatteøkning. Mange går julen i møte med ferskt permitteringsvarsel. Selv erfarne debattledere på TV tar til tårene.

FrP har foreslått halv matmoms, å fjerne drivstoffavgiftene, makspris på 50 øre på strøm, og selvsagt lavere skatter for folk flest. Alt dette vil hjelpe alle de som sliter nå.

Lavere matvarepriser vil komme alle til gode. Regjeringen og stortingsflertallet kunne ha valgt annerledes da jordbruksoppgjøret ble behandlet før sommeren, der stortingsflertallet med åpne øyne la en enda tyngre bør på innbyggernes skuldre gjennom økte målpriser på en rekke produkter.

Matsentralene sier at de deler ut mye mer nå enn tidligere år. De sier også at hadde de hatt råd så kunne de delt ut enda mer. Men matsentralene blir rammet av innstramminger i frivillig sektor. Regjeringen har kuttet gaveforsterkningsordningen og skattefradraget for bidrag til frivillige. Slikt rammer matsentralene, og alle andre som prøver å gjøre livet enklere for de som sliter.

Men hva gjør regjeringen? De angriper lavere matpriser. Det er nesten så usmakelig som det går an å bli. Unner de ikke folk et ordentlig og rimelig julemåltid?