Leserinnlegg: Ikke lenger vanlige folks tur

kalkulator Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Statsminister Støre sa nylig til Aftenposten at slagordet «Nå er det vanlige folks tur» egentlig ikke var Arbeiderpartiet sitt slagord, og at han ikke likte det noe særlig. Slagordet preget likevel plakater og valgannonser, og ikke minst ble det flittig brukt i hele valgkampen av alle som kjempet for et regjeringsskifte i 2021.

Av: Roy Steffensen, Stortingsrepresentant for FrP, medlem av Finanskomiteen.

Etter valget fikk regjeringsplattformen også et eget kapittel viet til budskapet om at dette er en regjering for vanlige folk. For moro skyld gikk jeg inn og kikket i referatene i Stortinget, og i trontaledebatten etter at Støre overtok ble «vanlige folk» nevnt 163 ganger, og i finansdebatten litt senere hele 121 ganger.

I de siste debattene er det knapt nok nevnt, og nå mener Støre at det aldri har vært et slagord for Arbeiderpartiet. Hva er det som har skjedd siden valget, som nå gjør at dette ikke lenger er en regjering for vanlige folk? Jo, det skyldes at vi har fått de største årlige skatte- og avgiftsøkningene noensinne, på ca 55 milliarder kr, samtidig som vi har fått en cocktail av økte priser på både strøm, mat og bensin, men også økt rente. Det ble vanlige folks tur til å betale.

Fremskrittspartiet har foreslått endringer for vanlige folk, som kraftige reduksjoner på drivstoff, og en strømstøtte også til næringslivet fordi det sikrer arbeidsplassene til vanlige folk. FrP har også foreslått redusert matmoms, noe som kunne redusert matkostnadene til en gjennomsnittlig familie med om lag 8000 kr.

Mens Arbeiderpartiet har snakket om vanlige folk, har FrP vært mer opptatt av å fremme forslag som vil bety noe for vanlige folk. Det har vi tenkt å fortsette med, selv om Ap nå retter blikket en annen vei.