Tryg Forsikring og Nordea Liv signerer ny avtale

tryg Espen Opedal og Hans-Erik Lind. Foto: Tryg Forsikring.

Samarbeidet innebærer formidling av pensjonssparing og livsforsikringsprodukter. Tryg Forsikring og Nordea Liv sin avtale hadde i utgangspunktet en varighet til 30.06.2024. Som følge av fredagens signering trer ny avtale i kraft allerede 01.01.2024.

Med avtalen som strekker seg over fem år på plass, videreføres et allerede langvarig samarbeid. Det betyr at Nordea Liv fortsatt skal være den foretrukne leverandøren av livsforsikrings- og pensjonsprodukter for Tryg Forsikring. Det er norgessjef i Tryg, Espen Opedal, svært fornøyd med.

– Vi har hatt et distribusjonssamarbeid med Nordea Liv siden 90-tallet, så det er en viktig avtale for begge selskapene vi nå fornyer. Det at vi også de neste fem årene kan konsentrere oss om å gi et helhetlig tilbud til våre kunder er vi strålende fornøyd med, sier Opedal.

Avtalen innebærer at man i felleskap ønsker å fortsatt videreføre og utvikle et lønnsomt og langvarig samarbeid. Begge parter har også uttrykt et ønske og en intensjon om å videreutvikle samarbeidet på flere strategiske områder.

– Vi jobber hele tiden for at Tryg skal være et konkurransedyktig selskap, og det er fornyelsen av denne avtalen med på å forsterke. Dette er helt i tråd med hva kundene våre forventer at vi kan levere, sier Opedal.

Som Nordens største skadeforsikringsselskap sikrer man gjennom avtalen med Nordea i Norge at Tryg Forsikring fortsatt er et fullsortimentsselskap.

For Nordea Liv er samarbeidet med Tryg av stor kommersiell og strategisk betydning.

– Dialogen og nærheten Tryg har til sine kunder er utrolig viktig å understøtte videre, og fremover vil vi rette enda mer fokus på hvordan vi kan skape en mer sømløs opplevelse for Trygs kunder. Tryg og Nordea Liv i kombinasjon skal være det naturlige valget for kunden. Dette er et område i stor utvikling, og med Tryg som partner er vi helt sikre på at vi skal beholde og videreutvikle det mest konkurransedyktige tilbudet på markedet også fremover, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.