Nordea Liv

Tryg Forsikring og Nordea Liv signerer ny avtale

Samarbeidet innebærer formidling av pensjonssparing og livsforsikringsprodukter. Tryg Forsikring og Nordea Liv sin avtale hadde i utgangspunktet en varighet til 30.06.2024. Som følge av fredagens signering trer ny avtale i…


Nordea Liv: Tjenestene du bør kjenne til

Nordea Liv er en sentral aktør i det norske finanslandskapet, og representerer Nordea-gruppens engasjement i forsikringsbransjen. Med en solid forankring i Norge, spesialiserer Nordea Liv og Nordea Liv Pensjon seg…