Nedgang i boligprisene i Trondheim

trondheim Trondheim. Foto: Pixabay.

Boligprisene i Trondheim sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret, opplyser Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner forble boligprisene i Trondheim uendret sist måned. Det er svakere sammenliknet med Stavanger (+0,8 prosent), Bergen (+0,6 prosent), og Oslo (+0,3 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 8,2 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+12,1 prosent), og Bergen (+8,8 prosent), men sterkere enn i Oslo (+8,1 prosent).

Det har i juni blitt solgt 657 boliger i Trondheim. Det er tilnærmet likt som i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 2999 boliger. Det er 8,5 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 669 boliger for salg i Trondheim. Det er 1,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 3187 boliger til salgs. Det er 3,9 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 19 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 25 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.650.000,-.