Fortsatt vekst i boligprisene

bolig Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Boligprisene steg med 0,3 prosent i april 2022. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 483 328 kr ved utgangen av april.

– Boligprisene fortsatte å stige i april. Det er nå tegn til at boligprisveksten flater ut, selv om den underliggende prisveksten fremdelse er sterk på Østlandet, i Agder og Rogaland.

– Så langt i år er det lagt ut et betydelig antall færre boliger for salg i Norge, både sammenlignet med rekordåret 2021 og årene før pandemien. Mye av prisveksten i 2022 kan forklares med den svake tilbudssiden utløst av den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar.

– Selv om våre medlemmer nå melder om at flaskehalsene med å innhente tilstandsrapporter er mindre enn på starten av året, oppfordrer vi boligselgere til å planlegge boligsalget i god tid og finne frem informasjon om boligen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Færre salg grunnet påsken

I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn samme periode i fjor.

I april ble det lagt ut 8.399 boliger for salg i Norge, noe som er 23,8 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 30.960 boliger for salg. Det er 11,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Påsken falt i år i begynnelsen av april og dette påvirket både salg og antall nye boliger på markedet. Så langt i år er det solgt og lagt ut betydelig færre boliger enn ikke bare i 2021, men også før pandemien. Nedgangen i volum er gjeldende i nesten alle områder i Norge, men er særlig stor på Østlandet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i mars, ned fra 30 dager i mars. Kortest salgstid hadde Bergen og Bodø/Fauske med 15 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

– Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge, og spesielt i Bergen, Bodø og Oslo går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst og stor usikkerhet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Follo med en oppgang på 0,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 11,6 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 10,8 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,6 prosent. Den svake 12 måneders veksten i Oslo sammenlignet med andre områder skyldes at Oslo i 2021 hadde en svak utvikling i boligprisene.

– Det er stor usikkerhet rundt utviklingen i den globale i økonomien og i pengepolitikken, og særlig pengepolitikken er viktig for boligprisene.

– Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I det tilfelle vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, avslutter Lauridsen.