Kortbetaling på ladestasjonene er viktig for enda flere elbilister

Elbilforeningen - Flere elbilister enn tidligere ønsker nå å betale med kort på ladestasjonen, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Elbilforeningen.

I årets rykende ferske undersøkelse «Elbilisten 2022», svarer 80 prosent av norske elbilister at man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen. I fjorårets undersøkelse var tallet 71 prosent.

− Dette viser at tross ladebransjens gjentakende påstander om at kortbetaling er fortidens teknologi, er det stadig flere elbilister som vil ha kortbetaling, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Denne uka får regjeringen innspill til ladestrategien den skal utarbeide. Elbilforeningen har meldt inn at:

  • Den nye nasjonale ladestrategien må inkludere en lovregulering som stiller krav om kontaktløs kortbetaling på alle nye hurtig- og lynladere. Kravet bør gjelde så raskt som mulig.
  • Det bør også settes en frist for ettermontering av kortbetaling på eksisterende hurtig- og lynladere. Det er rimelig at ladeselskapene får noe mer tid til å innfri kravet på eksisterende infrastruktur.

– Stortinget påpekte i 2021 at det burde være mulig å betale med kort direkte på hurtigladere. Vi forventer at regjeringen står ved dette når strategien skal legges frem senere i år, sier Bu.

– Det har blitt langt flere elbilister det siste året, og dermed er det enda flere som har opplevd hvor komplisert det kan være å lade, fremholder Christina Bu. Hun minner om at mange går fra en bensin- eller dieselbil til elbil, og har vært vant til å kunne betale med kort når de fyller drivstoff.

Tallene fra «Elbilisten» gir enda mer kraft bak kravet fra Elbilforeningen om at kortbetaling direkte på ladestasjonen burde bli lovpålagt.

EU går for kortbetaling

Dersom vi skal holde tritt med EU bør vi få på plass kortbetaling så fort som mulig. I Tyskland kommer det krav om lovpålagt kortbetaling i 2023, i EU er det foreslått at kortbetaling skal bli lovpålagt og i Danmark behandles et lovkrav i disse dager.

– Det er gledelig å se at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har sagt at hvis EU vedtar kortbetaling ved ladestasjonen, så vil det også peke retning for Norge, sier Christina Bu.

Dersom vi i Norge ved lovregulering får på plass et krav om kortbetaling, vil vi fjerne nok en ulempe for forbrukere som velger en utslippsfri bil framfor en forurensende bil. Gapet mellom bruk av elbil og en bensin- og dieselbil vil bli fjernet.