Nordea står sammen med Ukraina

nordea Konsernsjef i Nordea, Frank Vang-Jensen. Foto: Nordea.

Nordea støtter befolkningen i Ukraina og bidrar til internasjonalt hjelpearbeid.

– Krigen i Ukraina gjør meg veldig trist. Nordea fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, spesielt i lys av trusselen den utgjør mot internasjonal sikkerhet og måten den påvirker menneskers liv på. Våre tanker går til alle som lider, som frykter for livene sine og er bekymret for familie og venner, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Nordea vil donere til sammen 5.135.000 NOK: 2.567.500 NOK til UNICEF og 2.567.500 NOK til Røde Kors for å støtte hjelpearbeidet i Ukraina og berørte land. Nordea fjerner også inntil videre alle transaksjonsgebyrer for privat- og bedriftskunder som donerer til veldedige organisasjoner involvert i hjelpearbeidet i Ukraina og områder som berøres av krigen.

Nordea organiserer også innsamling av nødvendig utstyr til familier i nød via Røde Kors i Polen. Innsamlingen organiseres fra Nordeas kontor i Polen og inngår i vårt medarbeiderprogram for frivillig arbeid.

Som kommunisert tidligere denne uken har Nordea Asset Management besluttet å ekskludere alle russiske investeringer, inkludert statsobligasjoner, aksjer og obligasjoner. Nordea overholder alle gjeldende sanksjoner, lover og forskrifter.

– Vi står sammen med våre medarbeidere, kunder og samfunnet generelt i denne vanskelige tiden, sier Frank Vang-Jensen.