Kron-kundene kjøpte indeks- og Europa-fond

kron Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron. Foto: Kron.
April ble en positiv måned for de fleste i aksjemarkedene, hvor verdensindeksen i norske kroner steg med 3,5 %. Kron-kundene kjøpte fond for 199,9 millioner og innløste for 61 millioner slik at nettotegning endte på 139 millioner kroner i april.

Topp 10-listen over de mest populære fondene preges av globale indeksfond, men på 5. plass finner vi DNB Europa Indeks. I et globalt indeksfond utgjør Europa typisk i underkant av 20 %, mens USA representerer langt over 50 %.

–  At så mange velger et Europa-fond tyder på at en del har valgt overvekt av europeiske aksjer i porteføljen sin, i likhet med forvaltningen til Oljefondet. Mens det historisk sett for Oljefondet del ble argumentert med at det var fornuftig med overvekt mot Norges nærmeste handelspartnere i Europa, tror jeg nok den gode avkastningen for europeiske aksjer hittil i år sammen med rimeligere prising kan være noe av årsaken til overvekten, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

Den Europeiske aksjeindeksen er også relativt sett lavere priset enn den amerikanske, med en pris/inntjening (P/E) på 15, mot amerikanske aksjer på 22.

Valutasikret fond i vinden

Et annet fond som skiller seg ut på topplisten er KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret. Dette globale indeksfondet skiller seg fra de fleste andre ved at det på grunn av valutasikring ikke vil bli påvirket av om amerikanske dollar eller euro stiger eller faller i forhold til norske kroner. Det siste året har den amerikanske dollaren styrket seg hele 14 % mot den norske kronen.

De fleste globale fond er ikke valutasikret, noe fondssparerne skal være veldig glade for. Med 9% sterkere dollar og 12 % sterkere euro hittil i år betyr det at en god del av avkastningen i globale indeksfond for norske investorer i år skyldes nettop valuta, påpeker Hagatun.

– Vi anbefaler generelt sett ikke å kjøpe valutasikrede aksjefond. Fordi valutamarkedene er svært uforutsigbare, vil det for investorer med lang horisont sjeldent lønne seg å valutasikre investeringer med høyt avkastningspotensial. Norge er også en liten åpen økonomi, og dermed har kronen en tendens til å svekke seg i usikre tider, og det bidrar dermed positivt i form av en støtpute ved å redusere svingningene i porteføljen, utdyper Hagatun videre.