Sterkt resultat for KLP

klp Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. Foto: KLP.

KLP oppnådde en verdijustert avkastning på pensjonsmidlene tilsvarende 2,6 prosent i fjerde kvartal, og 8,4 prosent for hele året. Konsernets totalresultat er 1,5 milliarder etter fjerde kvartal, opp fra 1,0 milliarder i 2020.

KLPs sterke resultater skyldes god utvikling i aksje- og eiendomsmarkedet. Dette gjelder både fjerde kvartal og året sett under ett. Økt lønnsomhet innen skadeforsikring bidrar også til konsernets inntjening.

Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 2,6 (2,8 i 2020) prosent i fjerde kvartal og 8,4 (4,2) prosent for året, mens bokført avkastning ble 1,4 (1,6) prosent i kvartalet og 5,0 prosent (4,8) for året.

– Vi gleder oss over at vi med de sterke resultatene for fjerde kvartal og hele 2021 kan gi et viktig økonomisk bidrag til eierne våre. Aksjemarkedene har gått svært bra i 2021, samtidig som renten har steget gjennom året. KLP står godt rustet inn i det nye året, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Resultater i datterforetakene

KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene før skatt 80,1 millioner kroner i kvartalet, og 571,7 millioner kroner for året.

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2021

KLP-konsernet hadde ved utgangen av fjerde kvartal en forvaltningskapital på 901,3 milliarder kroner, en økning på 28,8 milliarder kroner i fjerde kvartal og 94,1 milliarder kroner for året. Forvaltningskapitalen i KLP økte med 12,2 milliarder kroner i fjerde kvartal og utgjør 706,7 milliarder kroner per 31.12.2021. Kursreguleringsfondet har økt med 8,8 milliarder kroner i kvartalet og utgjør 77,4 milliarder kroner etter fjerde kvartal.

Viktige hendelser i fjerde kvartal

Myndighetene vedtok å innføre et bufferfond for kommunale pensjonsordninger fra 1. januar 2022. Bufferfondet erstattet fra samme dato kursreguleringsfondet og tilleggsavsetningene. Dette var en etterlengtet regelendring som tar bort uheldige arbitrasjemuligheter som lå i det tidligere regelverket, og bidrar til en sunnere konkurranse i markedet for offentlig tjenestepensjon.

Det var i 2021 relativt få kommuner som hadde sin pensjonsordning på anbud. Som markedsleder tar KLP dette som en stor tillitserklæring, selv om det til slutt var to kommuner samt flere lukkede avtaler som valgte å si opp avtalen med KLP i 2021. Samlet volum på fraflyttingen utgjør 4,5 milliarder kroner.